Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 14. oktoober 2021

14.10.2021 | 09:33

Algus kell 10.15
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikust tingitud olukorraga seotud küsimusi.

2. Informatsioon julgeolekuolukorrast
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed saavad regulaarse ülevaate julgeolekuolukorrast.

3. Analüüsist ja ettepanekutest teadlaste ning ekspertide süsteemsema osalemise kohta õigusloome protsessides
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse liikmed arutavad analüüsi ja ettepanekuid teadlaste ning ekspertide poliitikakujundamisse kaasamise põhimõtete ning selleks vajalike õigusaktide muudatuste kohta.

4. Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) muudatusettepanekutest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad eelnõu, mis kiideti tänavu heaks ja saadeti Riigikogule arutamiseks valitsuse 5. mai istungil. Riigikogus on eelnõu (382 SE) läbinud esimese lugemise ja enne teist lugemist esitatavate muudatusettepanekute tähtajaks määrati 13. oktoober.

Eelnõuga võetakse üle EL taastuvenergia direktiiv 2018/20012. Direktiivi eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist nii kodumajapidamistes kui ka suurtootjate ja -tarbijate tasandil. Turuosaliste teadmised muudatuste mõjudest ning rakendamise tõhustamiseks on ajas suurenenud ning eelnõu Riigikogule esitamise järgselt oleme tuvastanud mõningaid aspekte, mida eelnõus on kasulik enne jõustumist täpsustada.

Seetõttu arutab valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekuid eelnõu muudatusteks.

5. Eesti seisukohtadest Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) ministrite kohtumisel Lübeckis 20. oktoobril 2021. a
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder

HELCOM on Läänemere merekeskkonna kaitse konventsiooni rakendamiseks moodustatud valitsuste vaheline komisjon. HELCOM tegutseb 1974. aastast ja ministrite kohtumised toimuvad iga 3 aasta järel. HELCOMi töös osaleb Eestis ligikaudu 100 eksperti.

Ministrite kohtumisel on plaanis vastu võtta uus HELCOMi Läänemere tegevuskava ja mitmed lisadokumendid, ministrite deklaratsioon ning muuta konventsiooni põllumajandusreostuse vähendamist puudutavat osa.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo