Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 15. detsember 2014

15.12.2014 | 15:11

Uudis
    • Jaga

Valitsuse erakorraline kabinetinõupidamine, algus kell 15 Stenbocki majas

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord

1. Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 täitmisest 2014. aastal
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014. aasta istungi otsusest tulenevalt esitab riigisekretär valitsusele teadmiseks ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015 täitmisest 2014. aastal.

Tegevusprogrammi tegevuste elluviimise ülevaade on esitatud valitsusliidu programmi peatükkide kaupa. 

2. Haldusvõimekuse arendamise ja OECD riigivalitsemise raporti soovituste rakendamise tegevuskavast
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

26. juuni 2013 kabineti nõupidamisel otsustati uuendada OECD riigivalitsemise raporti rakendamise tegevuskava ning täita ühtlasi EL vahendite kasutamise meetmete eeltingimusi haldusvõimekuse arendamiseks.

Kavas kirjeldatud tegevuste eesmärgiks on toetada haldusvõimekuse ja riigivalitsemise arendamise abil riigi pikaajaliste ja valdkonnaüleste probleemide lahendamise võimekuse suurendamist, tõhustades selleks mõeldud poliitika kujundamist ja elluviimist ning toetades struktuurseid muudatusi, mis parandavad avaliku sektori teenuseid.

3. Personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojektist 2015−2018
Esitaja: tervise- ja tööminister Urmas Kruuse

Valitsuskabineti arutelu eesmärgiks on mandaadi andmine kolme ministeeriumi vahel sõlmitavaks kokkulepeks vastutusvaldkondade ja rahastamise põhimõtete osas personaalmeditsiini pilootprojekti elluviimiseks. Personaalmeditsiini arendamine laiemalt on üks valitsusliidu tegevusprogrammi eesmärkidest.

Personaalmeditsiini pilootprojekt on kasvanud välja Tervise teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia ning e-tervise strateegia 2020 koostamise protsessist ning põhisuundadest. Samuti on personaalmeditsiini pilootprojekt otseselt suunatud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti” nutika spetsialiseerumise kahe kasvuvaldkonna realiseerimisele.

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-