Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 18. november 2021

18.11.2021 | 08:51

Algus kell 10.25
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikust tingitud olukorra lahendamise küsimusi.

 

2. Kultuuri arengukavast 2021–2030
Esitaja: kultuuriminister Tiit Terik

Kultuuriminister Tiit Terik esitab valitsusele lõplikuks kinnitamiseks kultuuri arengukava 2021-2030, mis pärast kinnitamist avaldatakse kultuuriministeeriumi kodulehel. Arengukava on läbinud arutelu Riigikogus. Arengukava sätestab kultuuripoliitika peaeesmärgi, mille kohaselt on Eesti kultuur elujõuline, arenev ja maailmale avatud ning kultuuris osalemine on loomulik osa iga inimese elus.

 

3. Sidusa Eesti arengukavast 2021–2030
Esitaja: kultuuriminister Tiit Terik

Kultuuriminister Tiit Terik esitab valitsusele lõplikuks kinnitamiseks sidusa Eesti arengukava, pärast mida avaldab kultuuriministeerium selle oma koduleheküljel. Arengukava on läbinud arutelu Riigikogus. Arengukavas sätestatud peaeesmärk on muuta Eesti järgmisel kümnendil senisest sidusamaks ja kaasavamaks ühiskonnaks.

 

4. Energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamise ettepanekust
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas teeb valitsusele ettepaneku algatada energiamajanduse arengukava aastani 2035 koostamine. Arengukava koostamise vajadus tuleneb muutustest Euroopa Liidu ja Eesti energia- ja kliimapoliitikas, kus energia- ja kliimapoliitika eesmärgid on muutunud järjest ambitsioonikamaks.

 

5. Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteetidest 2022-2023
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse liikmed arutavad Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteete aastateks 2022-2023. Peamisteks valdkondadeks on majandus, kliima, riigivalitsemine, ruum ja liikuvus, oskused ja tööturg ning rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse. Peaminister Kaja Kallas tutvustab prioriteete Riigikogule 23. novembril pärast mida jätkuvad arutelud valitsuses.

 

6. Ülevaade Eesti elektrisüsteemi Mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimise edenemisest 2021. aastal
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas annab valitsusele ülevaate Balti riikide elektrisüsteemide mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimise protsessi hetkeseisust.

 

7. Enefit 282 vedelkütuste tehasest
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Valitsuse liikmed saavad ülevaate Enefit282 tehase ehitamisest Ida-Virumaale.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo