Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 2. september 2021

02.09.2021 | 10:35

Algus kell 10.15
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikust tingitud olukorraga seotud küsimusi.

2. Informatsioon julgeolekuolukorrast
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsusliikmetele esitatakse suulise infona regulaarsed ülevaated julgeolekuolukorrast ja muu asjakohane teave.

3. Toetusvabade investeeringute hoogustamisest taastuvelektri tootmisseadmetesse
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmetele antakse ülevaade võimalustest, kuidas hoogustada toetusvabade taastuvelektri tootmisseadmete rajamist ja maandada ühtlasi avaliku sektori elektriostu hinnariski, kasutades selleks pikaajalist elektri ostumüügilepingut.

4. Ülevaade siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi koostöökokkuleppest
Esitaja: kaitseminister Kalle Laanet

Valitsuse liikmetele antakse ülevaade siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi koostööst.

5. Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuandest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse liikmetele antakse ülevaade ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuandest.

6. Ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister esitab valitsuse liikmetele ettepanekud töötuskindlustussüsteemi muutmiseks.

7. Eesti kodakondsuse erandina andmise taotlustest
Esitaja: siseminister Kristian Jaani

Valitsuse liikmed arutavad erandina Eesti kodakondsuse andmist neljale taotlejale, keda on kriminaalkorras karistatud.

Kodakondsuse seadus võimaldab erandina kodakondsuse andmist korduvalt kuritegude eest karistatud inimesele, kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus