Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 20. mai 2021

20.05.2021 | 10:29

Stenbocki majas ja videoühenduse kaudu; algus kell 10.15.
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 tingitud kriisi lahendamisega seotud küsimusi.

2. Ettepanekust töötuskindlustuse seaduse ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks (töötushüvitiste maksmise perioodi pikendamine)
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Memorandumis esitatakse ettepanekud töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse maksmise kestuse pikendamiseks juhul, kui olukord tööturul halveneb, see tähendab et registreeritud töötuse määr Eestis tõuseb üle 8,5 protsendi. Kavandatud muudatus on tähtajaline ning kehtib 2021. aasta lõpuni. Muudatus võimaldab lõppevaid töötushüvitisi pikendada 60 kalendripäeva võrra.

Selle muudatusettepaneku on sotsiaalministeerium kavandanud esitada Riigikogu menetluses oleva kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.

3. Kriitiliste toormete uuringutest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Üleminek  rohe- ja digimajandusele nõuab suures mahus maavarasid, mille kohta seni läbi viidud uuringud ei ole piisavad, et anda täpsemaid hinnanguid nende kasutamisvõimaluste kohta. Riigil on otstarbekas selliste kriitiliste toormete osas läbi viia kaasaegsetele nõuetele vastavad riiklikud geoloogilised uuringud, sest nimetatud maavarasid uuriti viimati üle 35 aasta tagasi. Eesti Geoloogiateenistus (EGT) on alustanud uurimistöödega eelpoolnimetatud maavarade varude täpsustamiseks. Valitsuse liikmed arutavad kriitilise maavaraga seonduvaid küsimusi.

4. Ülevaade 2014-2020 struktuuritoetuste rakendamise edenemisest ja ministeeriumite esitatud tegevuskavadest
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Rahandusminister teeb ülevaate 2014-2020 struktuuritoetuste rakendamise edenemisest ja ministeeriumite esitatud tegevuskavadest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus