Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 21. oktoober 2021

21.10.2021 | 08:50

Algas kabinetinõupidamine.
    • Jaga

1. Kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste kohtumise COP26 seotud küsimused
Esitaja: keskkonnaminister Tõnis Mölder

Valitsuse liikmed arutavad kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste kohtumise ettevalmistamisega seotud teemasid.

2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

3. Sooduspensioniskeemide muutmise lahendusalternatiividest
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister tutvustab valitsuse liikmetele sooduspensioniskeemide muutmise lahenduste võimalusi.

4. Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste kasutamise edenemisest ja 2021. aasta III kvartali eesmärkide täitmisest
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Rahandusminister teeb ülevaate perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste rakendamise edenemisest ning selle aasta III kvartali eesmärkide ja ministeeriumite prognooside täitmisest.

5. Politseinike ja päästjate tulevikuvajaduse ning töötasu analüüsist
Esitaja: siseminister Kristian Jaani

Siseminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele politseinike ja päästjate tulevikuvajaduse ning töötasu analüüsi.

6. Analüüsist ja ettepanekutest kohalikele omavalitsustele maa üleandmise lihtsustamise kohta
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Riigihalduse minister tutvustab valitsuse liikmetele analüüsi ja ettepanekuid KOV-idele maa üleandmise lihtsustamise kohta.

7. Lennunduskontserni moodustamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab ülevaate lennunduskontserni moodustamise võimalusest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo