Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 22. aprill 2021

22.04.2021 | 09:26

Videoühenduse kaudu, algus kell 10.30.
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikust tingitud tervishoiualase hädaolukorra lahendamise küsimusi.

2. Vaimse tervise rohelisest raamatust
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister esitavad valitsusele arutamiseks vaimse tervise probleemide lahendamiseks koostatud vaimse tervise poliitika rohelise raamatu, mille eesmärk on tagada Eesti inimeste vaimse tervise hoidmine, probleemide ennetamine ja ravi.

3. Tallinn-Helsingi tunnelit puudutavast ühiste kavatsuste memorandumist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös välis-, rahandus-, sise-, kaitse- ja keskkonnaministeeriumi ning Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ette valmistanud Tallinn-Helsingi tunnelit puudutava ühiste kavatsuste memorandumi (MoU). Valitsuse liikmetele tutvustatakse Eesti-Soome kokkulepet, mille eesti-poolseks allkirjastamiseks on vajalik valitsuse põhimõtteline heakskiit.

4. Tuuleenergeetika planeerimisest merealal
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Rahandusministeerium koostab alates 2017. aastast üleriigilist teemaplaneeringut Eesti merealade kohta. Valitsuse liikmetele tutvustatakse planeeringulahendusega seonduvaid teemasid.

5. Riigi osalusega äriühingute revisjonist
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Vabariigi Valitsus seadis oma 100 päeva plaanis rahandusministrile eesmärgiks analüüsida ja teha ettepanekud, kuidas läbi viia riigile kuuluva ettevõtluse ja vara revisjon põhimõttel, et kus turg toimib, seal ei pea riik olema turuosaline. Valitsuse liikmetele antakse selle teema esmane ülevaade.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus