Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 23. veebruar 2021

23.02.2021 | 08:05

Algus kell 8.05
    • Jaga

1. Valitsuse tegevusprogrammist 2021–2023
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse reglemendi kohaselt kavandab valitsus oma tööd tegevusprogrammi abil, mille koostab riigikantselei peaministri juhiste ja ministrite ettepanekute alusel. Valitsuse tegevusprogramm 2021–2023 on koostatud Eesti Reformierakonna ning Eesti Keskerakonna valitsusliidu aluspõhimõtete elluviimiseks. Selleks on tegevusprogrammis ette nähtud konkreetsed ülesanded koos vastutava ministri, kaasvastutajate, otsuse langetamise tasandi ning tähtaegadega.

2. Suurinvesteeringust ja selle toetusvajadusest
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

Valitsuse liikmed arutavad suurinvesteeringut ja selle toetusvajadust.

3. Kinnistute Riigi Kinnisvara ASilt riigile omandamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmetele antakse info kinnistute Riigi Kinnisvara ASilt riigile omandamise teemal.

4. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud küsimusi.
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus