Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 25. november 2021

25.11.2021 | 10:28

​​​​​​​Algus kell 10.15
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikust tingitud olukorraga seotud küsimusi.

2. Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseväe laevastike ühendamisest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse liikmed arutavad politsei- ja piirivalveameti ning kaitseväe laevastike ühendamist.

3. Riigile otse ja läbi eraõiguslike juriidiliste i’sikute kuuluvate veesõidukite (välja arvatud sõjalaevad) konsolideerimisest ühte organisatsiooni
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad riigile kuuluvate tsiviillaevade koondamist ühte organisatsiooni.

4. Naiste võrkpalli 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiri Eestis korraldamise toetamisest
Esitaja: kultuuriminister Tiit Terik

Valitsuse liikmed arutavad naiste võrkpalli 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiri Eestis korraldamise toetamise võimalusi.

5. FIA autoralli maailmameistrivõistluste sarja (WRC) etapi korraldamisest Eestis
Esitaja: kultuuriminister Tiit Terik

Valitsuse liikmed arutavad FIA autoralli maailmameistrivõistluste sarja (WRC) etapi korraldamise toetamist.

6. Ettepanekust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks
Esitaja: tervise- ja tööminister Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik esitab ettepanekud tööturuteenuste- ja toetuste seaduse muutmiseks.

7. Uuringute ja analüüside ühtse avalikustamise ning nende tellimise koostöö edendamise ettepanekutest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Avaliku teabe seaduse järgi on teabevaldaja kohustatud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse tellitud uuringud ja analüüsid avalikustama. Selleks, et infootsija leiaks vajalikud analüüsi ja uuringu tulemused lihtsalt üles sõltumata valdkonnast, peaksid tulemused olema koondatud ühtsesse avalikku keskkonda. Oluline on seejuures ühtsete lahenduste kasutuselevõtt kõikides valdkondades, et võimaldada ühtne lähenemine kõikide uuringute ja analüüside tulemustele. Valitsuse liikmed arutavad uuringute ja analüüside avalikustamise ja tellimise koostöö edendamisega seonduvat.

8. Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise kallinemisest
Esitaja: kultuuriminister Tiit Terik

Valitsuse liikmed arutavad rahvusraamatukogu ja rahvusarhiivi ühishoone rekonstrueerimise kallinemisega seotud küsimusi.

9. Ülevaated Eesti-Läti ühise meretuulepargi (ELWIND) eelarenduse edenemisest 2021. aastal ning Läänemere energiavõrgu arendamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed saavad ülevaate ELWIND tänavusest eelarendusest ja Läänemere energiavõrgu arendamisest.

ELWIND projekt on 2021. aastal jõudsalt edasi liikunud. Töös on Eesti ja Läti ühiseks meretuulepargi eelarenduseks sobilikke alasid võrdlev uuring, mille põhjalt saab 2022. aastal teha esmase otsuse alade osas, mida järgmistes etappides põhjalikumalt analüüsitakse.

10. Kliimadiplomaatia tegevuskavast
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister esitab valitsuse tööplaani kohaselt kliimadiplomaatia tegevuskava. Kliimadiplomaatia on EL roheleppe osa eesmärgiga aidata kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele kogu maailmas. Tegevuskava kirjeldab kavandatud meetmeid kahe- ja mitmepoolses suhtluses ning rohepädevuste suurendamisel.

11. Üleilmse eestluse tegevuskavast 2022-2025
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister esitab valitsuse liikmetele üleilmse eestluse tegevuskava. Eesti on üks väiksemaid riike Euroopas, kuid peamiselt kolme väljarändelaine tulemusena on Eestil suur ja hajali paiknev väliskogukond. Välismaal elavaid Eesti juurtega inimesi on hinnanguliselt kuni 200 000. Suurimad kogukonnad asuvad Soomes, Venemaal, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Rootsis, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Üleilmse eestluse valdkonna eesmärk on tugevdada sidemeid rahvuskaaslaste ja Eesti sõpradega ja suurendada seeläbi Eesti ühiskonna sidusust.

Täiendavalt lisati päevakorda:

12. Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaoludest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuskomisjon annab vastused Sihtasutuse KredEx ja Porto Franco OÜ vahel sõlmitud investeerimislaenu lepingu ettevalmistamise asjaolude kohta esitatud küsimustele.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo