Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 28. oktoober 2021

28.10.2021 | 10:40

Algus kell 10.15.
    • Jaga

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

2. Ettepanekutest kaitsetööstuspoliitika uuendamiseks
Esitaja: kaitseminister Kalle Laanet

Valitsuse liikmed arutavad kaitsetööstuspoliitika uuendamise ettepanekuid. Eesti kaitsetööstuspoliitika põhieesmärk on jätkuvalt kasvatada ja toetada ekspordile orienteeritud ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist kaitsetööstust.

3. Riigi isikukaitsevahendite tegevusvarust
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister teeb ettepaneku suurendada ASi Eesti Varude Keskus aktsiakapitali ja anda talle üle riigi kesksesse isikukaitsevahendite varusse kuuluvad isikukaitsevahendid.

4. Elektritarbijatele võrgutasude kompenseerimise korraldamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad majandus- ja taristuminister Taavi Aasa esitatud ettepanekut elektritarbijatele võrgutasude kompenseerimise korraldamise kohta.

5. Energiahinna tõusu leevendusmeetmest vähemkindlustatud leibkondadele
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmed arutavad riigihalduse minister Jaak Aabi esitatud ettepanekut energiahinna tõusu mõju leevendamisest vähemkindlustatud leibkondadele.

6. Eesti ja Põhjala ning Balti riikide suhete tugevdamise tegevuskavast
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Valitsuse liikmed arutavad Eesti ja Põhjala ning Balti riikide suhete tugevdamise tegevuskava.

7. Eesti Idapartnerlusriikide toetamise tegevuskavast
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister Eva-Maria Liimets tutvustab valitsuse liikmetele Eesti Idapartnerlusriikide toetamise tegevuskava.

8. Põllumajandussektori erakorralisest toetamisest 2021. aastal
Esitaja: maaeluminister Urmas Kruuse

Valitsuse liikmed arutavad maaeluminister Urmas Kruuse ettepanekut põllumajandussektori erakorraliseks toetamiseks.

9. Uue hoone rajamisest Põlvasse riigimajade projekti raames
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmed arutavad riigimajade projekti raames Põlvasse uue hoone rajamist.

10. Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise algatamise analüüsist ja ettepanekutest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Riigihalduse minister Jaak Aab esitab valitsuse liikmetele analüüsi ja ettepanekud Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise algatamise kohta.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo