Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 3. detsember 2020

02.12.2020 | 20:30

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast.

 

2. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmisest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

Valitsuse liikmed arutavad meetmeid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.

 

3. Välisvahendite planeerimisest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad taaskäivitamisrahastut (RRF), React_EU planeerimata vahendite kasutamist ning kliima- ja energiapoliitika meetmete ettepanekut EL kauplemissüsteemi tulu ning moderniseerimisfondi kasutuseks.

 

4. Õiglase ülemineku mehhanismi kasutamise ettevalmistamisest
Esitaja: riigihalduse minister Anneli Ott

 

Arutusel on õiglase ülemineku mehhanismi kasutamise ettevalmistamine.

 

5. Eestisse plaanitavate suurinvesteeringute toetamisest
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Arutusel on Eestisse plaanitavate suurinvesteeringute toetamise küsimused.

 

6. “Digiühiskonna arengukava 2030“ koostamisest
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister annab ülevaate arengukava koostamise eesmärgist ja vajadusest.

 

7. Analüüs ja ettepanekud vabatahtlikke kaasava koostöömudeli rakendamiseks hoolekandes
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Sotsiaalministeerium annab ülevaate vabatahtlikke kaasava koostöömudeli rakendamisest hoolekandes.

 

8. Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baasteenuste korrastamise ettepanekust
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Valitsuse liikmed arutavad riigiasutuste IKT baasteenuste efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks muutmise võimalusi.

 

9. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud küsimusi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-