Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 6. mai 2021

06.05.2021 | 08:13

Algus kell 10.15, Stenbocki majas ja videoühenduse kaudu.
    • Jaga

1. Analüüs ja ettepanekud minimaalse omakapitaliga kodulaenu kohta noortele peredele
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi koostöös ning kaasates SA-d KredEx on valitsuskabineti aruteluks ette valmistatud analüüs ja ettepanekud uue võimaliku meetme kohta.

2. Analüüs ja ettepanekud maale elama asumist soodustava programmi väljatöötamiseks ja elluviimiseks
Esitaja: maaeluminister Urmas Kruuse

Maaeluminister tutvustab valitsuse liikmetele analüüsi ja ettepanekuid maale elama asumist soodustava programmi väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

3. Tervete eluviiside ja rahvatervise edendamiseks liikumisharrastuse kontseptsiooni väljatöötamisest
Esitaja: kultuuriminister Anneli Ott

Kultuuriminister tutvustab valitsusele liikumisharrastuse kontseptsiooni, mille eesmärk on edendada  terveid eluviisi ja rahvatervist.

4. Ülevaade Vabariigi Valitsuse 100 päeva olulisematest tegevustest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

26. jaanuaril ametisse astunud valitsuse esimesed 100 päeva täitusid 5. mail. Riigisekretär annab valitsuse liikmetele ülevaate 100 päeva plaani elluviimise kohta. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab aruande ka valitsuse kodulehel. 100 päeva plaanis olnud ülesanded: https://valitsus.ee/media/3794/download

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 epideemiast tingitud kriisi lahendamisega seotud küsimusi.

6. Ülevaade iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva üritustest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Valitsuse liikmed saavad ülevaate iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva planeeritud üritustest.

7. Raudteevõrgu elektrifitseerimise elluviimise ajakavast ja reisirongiliikluseks vajalikust veeremist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad raudteevõrgu elektrifitseerimise elluviimise ajakava ja reisirongide uuendamisega seotud teemasid.

8. Eesti-Läti teisest tulevikukoostöö raportist
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister tutvustab Eesti-Läti tulevikukoostöö uue raporti valmimise plaani.

9. Vabariigi Valitsuse ning Teadus- ja Arendusnõukogu koostööst
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Teadus- ja arendusnõukogu nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes ja aitab seeläbi suunata Eesti teadus- ja arendus- ning innovatsioonivaldkonna arengut. Arutusel on ootused nõuandvale kogule.

10. Eesti investeeringute kaitse tegevuskavast 2021 – 2030
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister tutvustab valitsuse liikmetele investeeringute kaitsega seotud strateegiadokumenti, milles määratletakse valdkonna eesmärgid ja rahvusvahelised tegevussuunad.

11. Informatsioon „Bukaresti 9“ tippkohtumisest 10. mail 2021
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Välisminister esitab info 10. mail toimuval „Bukaresti 9“ tippkohtumisest. Nõndanimetatud B9 formaati kuuluvad NATO idapoolsed riigid: kolm Balti riiki ja Poola, Slovakkia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria ning Rumeenia. Koostööformaat algatati enne NATO Varssavi tippkohtumist 2016. aastal, et ühtlustada seisukohti.

12. Informatsioon seoses Istanbuli konventsiooniga
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo jagab valitsuse liikmetega infot Istanbuli konventsiooni kohta.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus