Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 7. oktoober 2021

07.10.2021 | 10:27

Algus kell 10.05
    • Jaga

1. Eesti digiühiskonna 2030 arengukavast
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium esitab enne valitsuse poolt kinnitamist Riigikogule arutamiseks „Eesti digiühiskond 2030 arengukava“ eelnõu. Arengukavaga lepitakse kokku innustavad ja oluliste osapoolte ühised digiriigi, küberturvalisuse ja ühenduvuse valdkonna poliitika põhimõtted, arengusuunad, tegevuseesmärgid ja -suunad. Arengukava on koostatud kümneks aastaks, mis võimaldab üheti omada valdkondlikku pikemat vaadet, samas võtta ka arvesse tehnoloogiate kiiret arenemist ja vajadust sellele vastavalt kohaneda.

2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku olukorraga seotud küsimusi.

3. Ülevaade Euroopa Komisjoni kliimaõigustiku ettepanekutest (eesmärk 55% aastaks 2030)
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

14. juulil 2021 avaldas Euroopa Komisjon uued kliimaõigustiku ettepanekud, mille eesmärk on uuendada ja täiendada Euroopa Liidu õigusakte, et jõuda 2030. aastaks ELi 55% kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgini. Komisoni esitatud ettepanekud puudutavad praktiliselt kõiki majandusvaldkondi. Eesmärgini jõudmise tööriistakastis on CO2 hinnastamise meetmed, näiteks heitkoguste kaubandussüsteemi uuendamine ja laiendamine, riiklike eesmärkide uuendamine, erinevad eeskirjad/standardid ning toetavad meetmed, näiteks moderniseerimisfondi suurendamine ja uus sotsiaalne kliimafond. Euroopa Komisjoni analüüsi kohaselt tooks liigne sõltumine vaid regulatiivsetest meetmetest kaasa ebamõistlikult suure majandusliku koormuse, samas kui CO2 hinnastamisega üksi ei suudetaks ületada püsivaid turutõrkeid ja turuväliseid takistusi.

4. Eesti seisukohtadest üleilmse kasumimaksu alammäära kehtestamise küsimuses
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Valitsuse liikmed arutavad üleilmse kasumimaksu alammäära kehtestamise küsimusi.

5. Analüüsist ja ettepanekutest soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste, sh ligipääsetavuse edendamise institutsionaalse võimekuse parandamise kohta
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo

Valitsuse liikmed arutavad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste edendamisega seotud küsimusi.

6. Eesti suhtlusest Taiwani piirkonnaga
Esitaja: välisminister Eva-Maria Liimets

Valitsuse liikmed arutavad välisministri esitatud teemat Eesti suhtlusest Taiwani piirkonnaga.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus