Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 9. september 2021

09.09.2021 | 09:36

Algus kell 9.15.
    • Jaga

1. Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisest majandus- ja rahandusprognoosist
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Rahandusministeeriumi tutvustab valitsuse liikmetele uut majandus- ja rahandusprognoosi. Prognoos annab ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse seisust tänavu ja järgmistel aastatel. Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos on üks aluseid, mille põhjal koostab valitsus 2022. aasta riigieelarve eelnõu.

Täna kell 13.15 toimub ministeeriumite ühishoones ka prognoosi tutvustus meediale.

2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Kaja Kallas

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku olukorraga seotud küsimusi.

3. 2022. aasta riigieelarve eelnõust
Esitaja: rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus

Valitsuse liikmed asuvad arutama 2022. aasta riigieelarve eelnõu.

4. Eesti digiühiskonna 2030 arengukavast
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustab valitsuse liikmetele Eesti digiühiskonna 2030 arengukava eelnõu.

Arengukavaga lepitakse kokku digiriigi, küberturvalisuse ja ühenduvuse valdkonna poliitika põhimõtted, arengusuunad, tegevuseesmärgid ja -suunad. Arengukava on koostatud kümneks aastaks, mis võimaldab valdkondlikku pikemat vaadet, samas võtab arvesse ka tehnoloogiate kiiret arenemist.

Arengukava üldeesmärk on toetada parimal moel digilahenduste abil majanduse konkurentsivõime, inimeste heaolu ja riigivalitsemise tõhususe tõusu Eestis. Arengukavas seatakse visioon, põhimõtted, üldeesmärk ja valdkondlikud sihid, mõõdikud alg- ja sihttasemetega, peamised poliitikainstrumendid, juhtimiskorraldus ja maksumuse prognoos. Arengukavas tagatakse kooskõla riigi pikaajalise arengustrateegiaga "Eesti 2035" ja teiste riigi ning rahvusvaheliste strateegiliste arengudokumentidega.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus