Valitsuse majandusarengu komisjon: teadus- ja arendustegevust edendab tööjõu liikumine sektorite vahel

19.12.2018 | 11:33

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2018 – Valitsuse majandusarengu komisjon sai ülevaate uutest teadus- ja arendustegevuse soodustamise ettepanekutest ja erasektori aktiivsemast kaasamisest teadustegevusse. Töötajatel peavad paranema võimalused kombineerida teadustööd ja ettevõtlust või liikuda nende sektorite vahel, selgus komisjonis antud ülevaatest.

„Teadumahukuse tõstmiseks on äärmiselt oluline, et teadlased ja ettevõtjad  omaksid koostöökogemusi“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta lisas, et selleks peavad teadlased ja ettevõtjad mõistma teineteise töö eripärasid ning huvisid paremini ning inimeste liikumine sektorite vahel aitab sellele hästi kaasa. „Vaid nii tekivad vahetud kogemused ja kontaktid,“ lisas Reps.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist andsid komisjonile ülevaate ettepanekutest ettevõtete teadus- ja arendustegevuse stimuleerimiseks ja erasektori suuremaks kaasamiseks. Haridus- ja teadusministeerium planeerib  toetusi silmapaistavate teadustulemuste arendamiseks ettevõtetele huvipakkuvasse vormi ja arendusnõunike töölevõtmise toetamist ettevõtete haruliitudes. Senisest enam soovitakse toetada sektorite vahelist tööjõu liikumist. „Teadlaste lühiajaline töötamine ettevõtetes või riigiasutustes oleks selleks üks võimalus,“ ütles Reps.

Ettevõtlus ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist näeb ühe võimalusena fondi loomist, mis toetaks teadusmahukate iduettevõtete asutamist ja äriarendust varases faasis. Samuti on oluline jätkata tegutsevate ettevõtete teadusmahuka tootearenduse toetamist ning rahvusvahelistes võrgustikes osalemist. 

Valitsuse majandusarengu komisjon sai ülevaate Tallinn-Helsingi tunneli arenduse hetkeolukorrast.

Ühe päevakorrapunktina tutvustas riigihalduse minister Janek Mäggi maakondade arengueeldusi- ja piiranguid käsitlevat uuringut.

Veel arutati komisjonis Eesti Raudteetransiidi tulevikku. Oma nägemust tutvustas Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide ülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • ​Majandusarengu komisjoni kuuluvad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning välisminister Sven Mikser. Komisjoni juhib peaminister Jüri Ratas.
  • ​Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.
  • ​Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-