Valitsuse majandusarengukomisjonis arutati tööjõupakkumise suurendamise küsimusi

19.12.2017 | 13:26

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2017 – Täna pidas järjekordse istungi valitsuse majandusarengukomisjon, kus räägiti nii inimestest, keda võiks motiveerida tööjõuturul osalema kui kutsekoolide potentsiaali ärakasutamisest täiskasvanuõppes.

„Eesti majanduse jaoks on oluline suurendada nende inimeste hulka, kes teevad tööd. See aitab ettevõtjatel leevendada töökäte puudust ja vähendab ebavõrdsust ühiskonnas,“ ütles peaminister Jüri Ratas. Hõivatud inimeste hulka on eelkõige võimalik suurendada töötute, mitteaktiivsete töösoovijate ja vaeghõivatute arvelt. Tööjõu-uuringu hinnangul on  selliseid inimesi Eestis ligi 80 tuhat.

„Samuti peab majandusarengukomisjon oluliseks lahendada kitsaskohad, mis takistavad Eestisse naasta inimestel, kes elavad ja töötavad praegu välismaal,“ rõhutas ta. Inimarengu Aruande kohaselt on selliseid inimesi ligi 150 000.

Tööturu probleemide lahendamiseks ei piisa siiski vaid tööturule inimeste juurdetoomisest, vaid tähtsad on ka inimeste oskused. Sageli ei leia töötud ja mitte-aktiivsed inimesed tööd, sest nende teadmised ja kogemused ei vasta tööandjate poolt nõutavale.

Seetõttu arutas komisjon ka tööturukoolituse probleeme. Tõdeti, et oluline on tõsta kutsekoolide rolli tööotsijate koolitamisel, muutes kutsekoolide õppe individuaalsemaks, ajakohasemaks, paindlikumaks.

Eesti Töötukassa tellib koolitusi kahel viisil: riigihangetega ja koolituskaartidega, mis võimaldavad töötul valida koolituspakkuja, olgu selleks eraettevõte või  kutsekool. Viimasel viisil tehakse üle 60 protsenti töötukassa koolitustest. Kutsekoolid võiksid pakkuda enam koolitusi mõlema koolitusliigi puhul.

„Tõsiasi on, et kutsekoolid suudavad tänasel päeval pakkuda väga kvaliteetset koolitust, mis ühendatuna ettevõtete vajadustega võimaldaks tuua olemasolevasse täiskasvanuõppesse paindlikkust,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta nentis, et selle võimaluse loomiseks tuleb läbi arutada erinevad õiguslikud lahendused.

Eraldi teemana tutvustas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo komisjonile äridiplomaatia strateegiat, mille eesmärk on ajakohastada Eesti äridiplomaatia tugistruktuure ja korraldust. Komisjon esitas omapoolsed ettepanekud ja kiitis strateegia tegevussuunad heaks. Minister Palo sai ülesandeks töötada välja koostöös välisministriga äridiplomaatia tegevusplaani 2018. aasta I kvartalis.

Majandusarengu valitsuskomisjoni tööd juhib peaminister, komisjoni liikmed on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning välisminister Sven Mikser. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd toetab Riigikantselei strateegiabüroo.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-