Valitsuse pressikonverentsi stenogramm, 20. detsember 2007

20.12.2007 | 16:06

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsuse pressikonverents Riigivanemate saalis
Neljapäev, 20. detsember 2007

Juhataja Inga Jagomäe
Head ajakirjanikud! Jälle on üks aasta mööda läinud ning täna pidas valitsus selle aasta viimast istungit. Sõna on peaministril, palun.

Andrus Ansip
Aitäh! Valitsusel ei ole kavas sel aastal korraldada rohkem plaanilisi istungeid, kuid me oleme põhimõtteliselt valmis istungit pidama ka 27. detsembril.

Tänase istungi päevakord oli väga pikk ning päevakorrapunktide hulgas oli ka selliseid punkte, mis Eesti majanduse arengut järgnevatel aastatel suuresti mõjutavad. Me kinnitasime paiksetest saasteallikatest eralduvate kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguseid ja nende heitkoguste jaotuskava. Sellest kindlasti on valmis teile rääkima keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Kõike ära ei jaganud, midagi jäi reservi ka, järgmisel aastal me asume reservi jagama.

Valitsus kiitis heaks ka ühe väga olulise tegevusplaani, nimelt kava selle kohta, kuidas täidame Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiat aastani 2013. Selle kava sees oli programm, mis on minu meelest eriti oluline. See on energiatehnoloogiate arendamise programm, mille mahuks on 590 miljonit krooni ja sellest on valmis meile rääkima majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Teadus- ja arendustegevuse programmist tervikuna on ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas valmis rääkima.

Valitsus sai täna ka ülevaate riigi esindamisest kohtutes eelmisel aastal. Võrreldes 2005. aastaga on lahendusteni jõudnud tsiviilasjade arv langenud 297-lt 234 asjani ja ka kriminaalasjade arv on langenud. Aga kõigist nendest asjadest võib põhjalikult rääkida justiitsminister Rein Lang.

Valitsus toetas represseeritutele mõeldud toetuste määramise eelnõu, mis muudab asjaajamise lihtsamaks - kaotatakse tervise taastamiseks tehtud kulutuste üksiktõendamise nõue. Aga nagu me juba teame, on see eelnõu saanud täna ka Riigikogus seaduseks.

Valitsus otsustas anda kodakondsuse eriliste teenete eest Vladimir ©i¹kovile, Aleksander Gaidalovile, Vjat¹eslav Ko¹elevile ja Rustam Aksjonekole.

Need on põhilised punktid tänaselt valitsuse istungilt.

Kuid aasta kohta tahan ma öelda, et see oli üks järjekordne Eestile väga hea aasta. Meie tööpuudus on erakordselt madalal tasemel, nimelt 4,2% ei ole ta Eesti Vabariigis kunagi olnud. Majandus kasvab, 6,4% on Euroopa Liidu üks suuremaid majanduskasvu näitajaid. Me oleme saanud järjekordselt ühe väga konservatiivse eelarve.

Teatavasti Eestis on viimase viie aasta jooksul olnud valitsussektori märkimisväärne ülejääk ja möödunud aastal oli see ülejääk suuruselt kolmas terves Euroopa Liidus. Ka sel aastal on eelarve täitumine on olnud väga hea ja ma usun, et me oma eelarve ülejäägiga pääseme jälle Euroopa Liidu kõige suuremate ülejääkidega riikide hulka. Majandus on arenenud hästi. Meie riigi positsioonid maailmas on ka tugevnenud.

Mul on väga hea meel meie Euroopa Liidu partneritelt, meie NATO partneritelt ja ka teistelt riikidelt saadud väga tugeva toetuse üle. Teada on, et mitte ükski riik ei ole maailmas nii tugev ja nii võimas, et suudaks kõik probleemid üksi ära lahendada ja mitte ükski riik ei ole niivõrd nõrk ja väeti, et ei suudaks teisi aidata. Eesti on olnud tugev oma probleemide lahendamisel ja Eesti on olnud ka avatud ja abivalmis teistele abi osutamisel.

Tänu tugevale majandusele me oleme saanud jätkata tulumaksureformi, mis on tegelikult üks ulatuslikemaid reforme, mida viimastel aastatel Euroopas on läbi viidud. Tulumaksumäära alandamine 26%lt 18%le on meie majanduse jaoks järgnevate aastakümnete jooksul ülimalt olulise tähendusega; selle reformi jätkumise oleme me käesoleval aastal ka seadustanud.

Me võime rääkida veel väga pikalt headest asjadest, mida me oleme teinud. Vanemahüvitise maksmise pikendamine 18 kuule on kindlasti üks sellistest asjadest, mis mõjutab pikemas plaanis ka demograafilist situatsiooni Eestis. Ka tulumaksuvaba miinimumi suurendamine ja ka alates esimesest lapsest tulumaksuvaba miinimumi võrra maksumaksmise kohustusest vabastamine vanematel on sellised asjad, mille üle iga Eestimaal töötav inimene saab rõõmustada.

On olnud väga ilus aasta. Tänan kõiki töökaid inimesi, kes selle aasta selliseks on teinud. Ilusaks ka otseses mõttes – noorte laulu- ja tantsupidu oli sel aastal erakordselt ilus. Lisaks tänusõnadele tahan ma avaldada lootust, et Eesti särav areng jätkub ka tulevikus. Soovin kõigile hästi rõõmsaid ja rahulikke jõule ja ilusat vana aasta lõppu! Aitäh!

Juhataja
Ja nüüd, palun, sõna on Tõnis Lukasel

Tõnis Lukas
Isamaa ja Res Publica Liit on rahul mööduva aastaga. Valitsuses on loodud tingimused teha tublisti tööd ja me oleme palju ka saavutanud oma erakonna ministritega ja see on ju peamine, mis meil õnneks vaja. Töötingimused on loodud, on kavandatud üht-teist juba järgmisesse ja järgmistesse aastatesse. Me oleme kõige rohkem rahul sellel aastal vastuvõetud otsustest juba nimetatud tulumaksusoodustusega alates esimesest lapsest. Nüüd on see pikk tee peaaegu ära käidud, et lastega pered saavad ekstra tähelepanu ka maksuarvestuses.

Eesti julgeolek on tunduvalt vähem ohus, võrreldes sellega kui me ei oleks vastu võtnud valitsuses printsipiaalset otsust gaasitoru-uuringute suhtes. See, et Eesti näitas niisugust kanget konti ja gaasitoru-uuringutele luba ei andnud, on kindlasti selle valitsuse selge sõnum, et me oleme iseseisev riik.

Meil on palju väga fundamentaalseid valdkondi valitsuses katta. Haridusest kindlasti on väga tähtis see, et järgmise aasta eelarvevaidlustest tulime välja nii, et hariduse ja teaduse eelarve osakaal tõuseb rohkem, kui eelarve keskmiselt. Õpetajate palgatõus on viimaste aegade suurim, samuti vähemalt 20%line alammäärade tõus, aga loomulikult on kättesaadav õpetajate palk sellest tasemest veel kõrgem. Õpetaja lähtetoetus, mis rakendub järgmisest aastast, mis peaks noori õpetajaid kooli tooma. Lisaks järgmisel aastal täiendav stipendiumide süsteem pedagoogiliste erialade üliõpilastele. Sellel aastal läks käima üleminek eestikeelsele õppele venekeelsetes gümnaasiumides. Algas see raske ja põhimõtteline protsess rahulikult. See on kogu valituse meeskonna hea töö tulemus.

Kaitsealased otsused on viinud meid selleni, et Kaitseliidul on uus hingamine. Selleni, et ajateenistusse värbamine on olnud edukam sellel aastal kui vahepealsetel aegadel. Selleni, et nüüd on Eestil oma sõjasadam ja miinijahtija Cowan.

Majandusminister Juhan Parts on toonud esile teede ja muu infrastruktuuri arenguprogrammi, mis on Eestile väga oluline. Lisaks sellele on ümber kujundatud konkurentsiamet ja tehnilise järelevalve amet - koondatud ühtseks rusikaks. Nii et konkurents ettevõtete vahel ja üldse teenuste pakkumisel on Eestis ka peamine edasiviiv jõud ja siin on ausad mängureeglid tagatud. E-riigi maine on kindlasti uuesti tõusuteel. Meil on olemas informaatikanõukogu, mis vahepeal oli varjusurmas, selle töö on taaskäivitatud. Nii et ma usun, et Eesti ehitab ennast ka rahvusvahelises suhtlustes oma tugevatele omadustele üles.

Ja muidugi ei saa märkimata jätta põllumajanduse uut õitsengut. Jah, võib öelda, et Heliril [Helir-Valdor Seederil toim.] on ka muidugi häid sõpru, ilmastik näiteks ja maailmaturul nõudlus toiduainete järele, aga täiesti vaieldamatult Eesti põllumehed võivad selle valitsusega rahul olla. Täna valitsus tutvus maaelu arengukavaga, mis on Brüsselis läbivõideldud ja mis toob 14,5 miljardit krooni 7 aasta jooksul veel täiendavate toetustena kogu maaelule. Ja lisaks loomulikult, esimest korda on juba riigieelarve dokumentidesse ka arvestatud perspektiiviga, et otsetoetustele tuleb Eesti põllumehele kaasfinantseerimine riigi poolt Euroopa Liidu mainitud maksimummääras.

Kuna haridusteema meil nii oluline on, siis kui vaadata tagasi läinud aastale, võib öelda, et kindlasti on Eesti rahva hulgas väga palju Liis Lassi või Võsa Petsi talendi austajaid, aga selle aasta tegija on kahtlemata Eesti kool. Pisa testide tulemused on näidanud Eesti õpilaste, õpetajate head taset ja me oleme maailmas esirinnas, selle üle võib uhkust tunda.

Juhataja
Aitäh! Härra Pihl, palun.

Jüri Pihl
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministrid, eesotsas härra Padariga, kes on täna ©veitsis, on lõppenud aastaga rahul. Eriti tahaks esile tõsta pensionitõusu, tulumaksuvaba miinimumi tõusu järgnevast aastast ja ka igasuguste toetuste tõusu. Tahaks öelda, et meie erakonnale on äärmiselt tähtis see, et riik pöörab järjest rohkem tähelepanu lasteaedadele. Oleme tegelenud integratsiooniga, seal on pikk tee veel käia.

Rääkides siseturvalisusest on heameel, et lisaks sellele, et meil on olemas suured sünnitoetused, on alanud ka positiivne tendents õnnetuste vähenemise juures, eriti liikluses ja tulekahjudes. Meil on viimasel poolaastal oluliselt vähem surmasid ja vigastatuid, kui oli varasemalt. Tahaks öelda, et sisejulgeoleku palgakorraldus ja struktuuride optimeerimine läheb päris hästi.

Ja oma lühikese kõne lõpetuseks tahaks eriti rõhutada sellist sündmust, mis täna öösel kell 12 juhtub ehk me ühineme Schengeniga. Homsest on kõik vaba - võite üle Eesti, Läti, Leedu piiri, kus te soovite, minna Tallinnast, minu pärast, Lissaboni, nii et teid ei piirata. Me oleme valmis ka vastavate kompensatsioonimehhanismide rakendamisega. Me oleme saanud täiendavalt nii politsei-, tolli- kui ka piirivalvetöötajaid siis Lõuna-Eestisse Eesti-Läti piiritsooni ja see on suur sündmus. Kindlasti selline vaba liikumine, Euroopa Liidu üks suuremaid väärtusi, kaalub kordades üle sellised võimalikud julgeolekuriskid, turvalisuseriskid, mis on siis maandatud erinevate kompensatsioonimehhanismidega. Aitäh!

Andrus Ansip
Ma tahaks kõigepealt toetada Jüri sõnu. Selle aasta kõige tähtsam sündmus seisab meil veel ees ja see juhtub täna öösel. Eesti liitumine Schengeni viisaruumiga on midagi niisugust, mida me oleme oodanud ammu-ammu ja mille toimumist mäletatakse veel aastaid-aastaid peale tänast ööd ja homseid pidustusi. See on Eesti jaoks selle aasta kõige-kõige olulisem sündmus.

Enne veel, kui me läheme küsimuste juurde, tahan ma tänada meie häid koalitsioonipartnereid Isamaa ja Res Publica Liidust, sotsiaaldemokraate, meil on olnud väga hea koostöö. Meil on väga hea koostöö olnud valitsuses, meil on väga hea koostöö olnud ka Riigikogus. Ja ma tahan tänada ka opositsioonierakondade esindajaid, nad ei ole olnud destruktiivsed, nad on olnud koostööaltid. Töö Riigikogus on sujunud päris hästi.

Ja muidugi ma tänan ajakirjanikke, kes valitsuse tegemisi on väga operatiivselt kajastanud. Aitäh!

Juhataja
Aitäh! Ja nüüd küsimused.

Raimo Poom, Eesti Päevaleht
Kuna rahandusministrit ei ole, siis küsimus välisministrile. Mis on teie hinnang, Läti valitsus andis käibele uued rahad, mündid, millel on kujutatud lumememm, kas see ennustab seda, et Läti raha hakkab kevadel sulama?

Urmas Paet
Kas-küsimusele saab vastata jah või ei. Ei.

Juhataja
On veel küsimusi? Kui ei siis pressikonverentsi ametlik osa on lõppenud.

Lõpp

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-