Valitsuses tehti täna kokkuvõte tegevusprogrammi täitmisest 2012. aastal

20.12.2012 | 13:20

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei esitas täna valitsusele ülevaate Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015 elluviimisest valitsuse teisel tegevusaastal.

Valitsusele oli 2012. aastal esmatähtsad teemad maksukoormuse vähendamine ja erinevate töötamise ja õppimise toetuste vajaduspõhisemaks muutmine, reformid haridussüsteemis ja avalikus teenistuses ning investeeringud transporditaristusse ja energiasäästu soodustamisse.

„Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015“ tegevuste elluviimine 2012. aastal annab ülevaate kõige olulisematest sel aastal valitsusliidu programmis tehtust ning hilinenud tegevustest valitsusliidu programmi 18 peatüki lõikes. Ülevaate 2012. aastal ellu viidud peamiste tegevuste ja käivitatud algatuste kohta leiab valitsuse veebilehelt: http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm/tegevusprogrammi-taitmine/tegevusprogrammi-aruanded

Põhjalikum tegevusprogrammi täitmise ülevaade, milles analüüsitakse ka valitsuse eesmärkide arengutrende, esitatakse koos uuendatud tegevusprogrammiga valitsusele 2013. aasta aprillis.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-