Valitsuskabineti 20.09 nõupidamise päevakord

20.09.2016 | 14:14

Uudis
    • Jaga

Algus kell 14:00 Stenbocki maja                20.09.2016

1. 2017. aasta riigieelarve eelnõu koostamisest
Esitaja: rahandusminister Sven Sester, riigihalduse minister Arto Aas

 

Jätkatakse arutelu 2017. aasta riigieelarve eelnõu kohta. 

 

2. Spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtete muutmise ettepanekutest 2017. aastaks
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar

 

Valitsus arutab spordi riikliku rahastamise põhimõtteid. Kultuuriministri ettepanekud valitsusele puudutavad katusorganisatsioonide toetamist, Hasartmängumaksu Nõukogu raha jaotamist, Eesti Kultuurkapitali spordi ja kehakultuuri sihtkapitali toetuste korda ning laste ja noortega tegelevatele treeneritele töötasu toetuse maksmist.

Uue mudeli kohaselt toetab kultuuriministeerium edaspidi ainult katusorganisatsioone ega eralda enam projektitoetusi. Spordialaliitude ja teiste spordiorganisatsioonide rahastamine muutub läbipaistvamaks ning väheneb bürokraatia. Avaliku sektori allikad toetavad edaspidi erinevaid tegevusi ja sama sisuga projektide toetamine mitmest allikast on võimalik lõpetada.

Üks ettepanek on seotud ka treenerite tööjõukulu toetusega: eesmärk on võrdsustada täistööajaga töötava treeneri brutotasu kõrgharidusega kultuuritöötaja brutotasuga. 

 

3. Töötust ennetavate meetmete ettepanekust
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Töötust ennetavate meetmete eesmärk on töötajate oskuste ja teadmiste arendamine, töötajate liikumise toetamine valdkondade vahel ja ettevõtte sees ning tööjõupuuduse leevendamine. Meetmed on suunatud töötusriskis töötajatele ning tööjõupuuduses ettevõtetele. Meetmetes osalemisele eelneb vastav hindamine.

Töötust ennetavate meetmete paketis on kolm meedet: töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaart, tasemeõppes osalemise toetus ja koolitustoetus tööandjale töötajate värbamiseks ja arendamiseks. Esimesed kaks meedet on suunatud töötusriskis olevatele tööealistele töötajatele. Koolitustoetus on suunatud tööandjatele töötajate värbamiseks tööjõupuuduses valdkondades ning töötajate kohanemise toetamiseks muutuste olukorras.

 

4. Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamisest MDFT programmi kaudu
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu

 

Justiitsministeerium on esitanud riigieelarve menetlemise protsessis taotluse noorte õiguserikkujate retsidiivsuse vähendamisele suunatud MDFT (Multidimensional Family Therapy ehk mitmedimensiooniline pereteraapia) programmi rahastamiseks riigieelarvest. Kevadistel läbirääkimistel rahandusministeeriumiga otsustati, et seda taotlust menetletakse riigieelarve kokkupanekul valitsuses riigiüleselt.

MDFT programm on mõeldud kõige keerulisemate probleemidega 11–19 aastastele, kes on toime pannud õigusrikkumisi ning keda ähvardab sooritatud õigusrikkumiste tõttu erikooli või vanglasse saatmine. MDFT on ainus tõendatud vähendava mõjuga, karistuse alternatiivina noortele õigusrikkujatele pakutav sekkumine Eestis. MDFT eelis võrreldes teiste sarnaste programmidega seisneb positiivsete muutuste püsivuses. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-