Valitsuskabineti 22.09 nõupidamise päevakord

22.09.2016 | 09:51

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:15 Stenbocki maja               

 

1. Informatsioon Eesti Haigekassa nõukogu otsuste kohta
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Tervise ja tööminister esitab valitsuskabinetile informatsiooni Eesti Haigekassa nõukogu otsustest.

 

2. Töötust ennetavate meetmete ettepanekust
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Jätkatakse 20.9.2016 kabinetinõupidamisel alustatud arutelu.

Töötust ennetavate meetmete eesmärk on töötajate oskuste ja teadmiste arendamine, töötajate liikumise toetamine valdkondade vahel ja ettevõtte sees ning tööjõupuuduse leevendamine. Meetmed on suunatud töötusriskis töötajatele ning tööjõupuuduses ettevõtetele. Meetmetes osalemisele eelneb vastav hindamine.

Töötust ennetavate meetmete paketis on kolm meedet: töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaart, tasemeõppes osalemise toetus ja koolitustoetus tööandjale töötajate värbamiseks ja arendamiseks. Esimesed kaks meedet on suunatud töötusriskis olevatele tööealistele töötajatele. Koolitustoetus on suunatud tööandjatele töötajate värbamiseks tööjõupuuduses valdkondades ning töötajate kohanemise toetamiseks muutuste olukorras.

 

3. Spordi riikliku rahastamise aluspõhimõtete muutmise ettepanekutest 2017. aastaks
Esitaja: kultuuriminister Indrek Saar

 

Valitsus arutab spordi riikliku rahastamise põhimõtteid. Kultuuriministri ettepanekud valitsusele puudutavad katusorganisatsioonide toetamist, Hasartmängumaksu Nõukogu raha jaotamist, Eesti Kultuurkapitali spordi ja kehakultuuri sihtkapitali toetuste korda ning laste ja noortega tegelevatele treeneritele töötasu toetuse maksmist.

Uue mudeli kohaselt toetab kultuuriministeerium edaspidi ainult katusorganisatsioone ega eralda enam projektitoetusi. Spordialaliitude ja teiste spordiorganisatsioonide rahastamine muutub läbipaistvamaks ning väheneb bürokraatia. Avaliku sektori allikad toetavad edaspidi erinevaid tegevusi ja sama sisuga projektide toetamine mitmest allikast on võimalik lõpetada.

Üks ettepanek on seotud ka treenerite tööjõukulu toetusega: eesmärk on võrdsustada täistööajaga töötava treeneri brutotasu kõrgharidusega kultuuritöötaja brutotasuga.

 

4. 2017. aasta riigieelarve eelnõu koostamisest
Esitaja: rahandusminister Sven Sester, riigihalduse minister Arto Aas

 

Jätkatakse arutelu 2017. aasta riigieelarve eelnõu koostamise teemal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-