Valitsuskabineti 27.10.2016 nõupidamise päevakord

27.10.2016 | 11:55

Uudis
    • Jaga

1. Riigi eelarvestrateegia 2018–2021, stabiilsusprogrammi 2017, valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ uuendamisest ning 2018. aasta riigieelarve eelnõu koostamisest
Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Rahandusminister annab ülevaate riigi eelarvestrateegia 2018–2021, stabiilsusprogrammi 2017, valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ uuendamise ning 2018. aasta riigieelarve eelnõu koostamise protsessidest, põhimõtetest, tegevustest ja ajakavast.

Eelarve planeerimine algab järgmisel aastal tavapäraselt varakult – suuremad otsused on plaanis teha kevadel, et keskenduda olulisele ning teha suured otsused piisavalt vara.

Eelarvestrateegia eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi eelarve-strateegiat uuendatakse igal kevadel – täpsustatakse kolme eelseisva aasta kavasid ning täiendatakse vähemalt ühe aasta võrra. Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane vastavalt muutustele majanduses, fiskaalkeskkonnas ja valdkondlikus tegevuskeskkonnas.

 

2. Ettepanekutest gaasiliste kütuste maksustamise ning raske kütteõli ja põlevkivikütteõli aktsiisi diferentseerimise kohta
Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Valitsus arutab rahandusministeeriumi ettepanekuid muuta gaasiliste kütuste aktsiisimäära ning diferentseerida raske kütteõli aktsiisimäära.

Eeskätt on vaja korrigeerida raske kütteõli aktsiisipoliitikat, kuna selle tarbimisse lubamine on pidevalt suurenenud ning heakvaliteedilist rasket kütteõli kasutatakse asenduskütusena kordi kõrgemalt maksustatud kerge kütteõli asemel.

Gaasiliste kütuste puhul seab rahandusministeerium eesmärgiks luua pikemalt ette vaatav aktsiisipoliitika, mis suurendaks osapoolte kindlust sektorisse investeerida. Seejuures on maksustamisel oluline lähtuda kütuse kasutusotstarbest ehk arvestada tuleb, kas tegemist on mootorikütuse või kütteainega. Liikuda tuleb kütuste energiasisaldusest ning keskkonnamõjust lähtuva maksustamise poole, hoides erisused minimaalsena.

 

3. Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri ülevaade ministrite rollist Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Eestit külastav Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Jeppe Tranholm-Mikkelsen annab valitsusele ülevaate eesistumisest, kohtumiste korraldusest ja ootustest eesistujale.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine tähendab, et Eesti ametnikud ja ministrid juhivad liikmesriikide läbirääkimisi üksmeele saavutamise suunas. Lisaks kõnelustele Euroopa Liidu Nõukogus, lahendavad ministrid vajadusel ka vastuolusid nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel, osalevad Euroopa Parlamendi plenaaristungitel ning peavad kohtumisi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide tippametnike ja poliitikutega.

 

4. Riigikaitse- ja sisekaitseõpetuse kontseptsioonist
Esitaja: haridus- ja teadusminister Maris Lauri

 

Riigikaitse- ja sisekaitseõpetuse kontseptsioon on koostatud eesmärgiga edendada riigikaitse laia käsitluse mõistmist kõigis Eesti gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes.

Kontseptsioonis on eraldi kirjeldatud riigikaitse- ja sisekaitseõpetuse hetkeseis, edasised arengusuunad, tegevused ja tegevuskava.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-