Valitsuskabineti 3.11.2016 nõupidamise päevakord

03.11.2016 | 11:26

Uudis
    • Jaga

1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ettepanekutest
Esitaja: riigihalduse minister Arto Aas

 

Riigihalduse minister annab valitsuskabinetile ülevaate kohalike omavalitsuste rahastamise muudatusettepanekutest.

Muudatused koosnevad kolmest komponendist: tasandusfondi arvestuspõhimõtete muutmisest, KOV-dele suunatava tulumaksu jaotuspõhimõtete muutmisest ning KOVde finantsautonoomia laiendamisest.

 

2. Ülevaade Eesti Vabariigi idapiiri väljaarendamisest aastatel 2016-2019
Esitaja: siseminister Hanno Pevkur

 

Meie eesmärk on ehitada välja Euroopa kaasaegseim riigipiir, mis oleks Euroopa ja NATO välispiirile vääriline. Lõppeesmärgiks on välispiiri katmine 100% tehnilise valvega, mis võimaldab tuvastada piiri läheduses toimuva tegevuse iga ilmaga ja koheselt töödelda kõiki piiril toimuvaid intsidente.

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise idapiiri väljaehitamise vaheeesmärgiks on seatud 2018. aasta ja riigi 100. sünnipäev. 2018. aastaks võiks olla suurem osa töödest tehtud, samas on erinevad tegevused eelarve mõttes aastani 2019, seega töid tehakse jätkuvalt ka 2019. aastal.

2016. aastal on piiriprojektiga seonduvaid tegevusi tehtud ligi 7 miljoni euro ulatuses.

 

3. Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse edendamise ettepanekutest
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna

 

Valitsus arutab riikliku vanaduspensioni sotsiaalset ja finantsilist jätkusuutlikkust ning sotsiaalministeeriumi ettepanekuid pensionisüsteemi muutmiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-