Valitsuskabineti nõupidamine 04.12.2003.

04.12.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamine 11.märtsil 2004

Algus kl 16.00

 

1.         Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisesoodustamise seaduse eelnõust

                                                ministerJaan Õunapuu

 

2.         Läbirääkimistestametiühingute ja tööandjate organisatsioonide esindajatega

                                                sotsiaalministerMarko Pomerants

 

3.         Olümpiavõitjate eripensionide kehtestamiseettepanekust

                                                kultuuriministerUrmas Paet

 

4.         Informatsioon Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu jatarbijakaitse nõukogu 4. märtsil 2004. a toimunud istungi kohta

                                                sotsiaalminister MarkoPomerants

 

5.         Informatsioon Euroopa Liidukeskkonnanõukogu 2. märtsil 2004. a toimunud istungi kohta

                                                keskkonnaministerVillu Reiljan

 

6.         Informatsioon9. märtsil 2004. a toimunud Euroopa Liidu ministrite nõukogu (ECOFIN) istungikohta

                                                rahandusministerTaavi Veskimägi

 

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-