Valitsuskabineti nõupidamine 06.11.2003.

06.11.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti 6. novembri nõupidamine

algus kl 16.00

 

Päevakord:

  1. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise põhimõttelised valikud.

sotsiaalminister Marko Pomerants

  1. Riigivara registri tegevuse lõpetamisest.

rahandusminister Taavi Veskimägi

  1. Vabariigi Valitsuse, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti ametiühingute keskliitude vahel sõlmitavate kokkulepete eelnõudest.

sotsiaalminister Marko Pomerants

  1. Informatsioon Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO läbirääkimistest.

sotsiaalminister Marko Pomerants

  1. Informatsioon Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahandusministrite kohtumisest 4. novembril 2003.

rahandusminister Taavi Veskimägi

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-