Valitsuskabineti nõupidamine 13.11.2003.

13.11.2003 | 00:00

Uudis
  • Jaga

Valitsuskabineti 13. novembrinõupidamine

algus kl 16.00

 

Päevakord:

 1. Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisest riiklikust arengukavast aastani 2015 (visiooniga 2030)

majandus- ja kommunikatsiooniminister MeelisAtonen

 1. Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõust

siseminister Margus Leivo

 1. Rahvastikuregistri tegevuskava heakskiitmisest ja täitmise tagamisest

siseminister Margus Leivo

 1. Informatsioon Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite nõukogu 6. novembri 2003. a. toimunud istungist

siseminister Margus Leivo

 1. Informatsioon Eesti osalemise kohta regulaarsetel Euroopa Liidu ja NATO kriisireguleerimisõppusel

välisminister Kristiina Ojuland

 1. Cardiffi raportist

rahandusminister Taavi Veskimägi

 1. Eesti Vabariigi seisukohast edasise tegevuse kohta tanker Alambralt pärinenud masuudireostusega seonduvate kohtuvaidluste osas

keskkonnaminister Villu Reiljan

 1. Tähtajalise elamisloa taotluse esitamisest

siseminister Margus Leivo

 1. Asjaõigusseaduse, Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse, geograafilise tähise kaitse seaduse, kasuliku mudeli seaduse, kaubamärgiseaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, patendiseaduse, riigilõivuseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõust.

majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen

 

 

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-