Valitsuskabineti nõupidamine 23.10.2003.

23.10.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti 23. oktoobrinõupidamine

algus kl 16.00

 

Päevakord:

1. Eesti ja Soomesuhete arengu raportist tulenevad seisukohad ja ettepanekud

            välisminister Kristiina Ojuland

 

2. Vahearuanne "EestiVabariigi tööhõive tegevuskava 2003" ettevõtlusmeetmete rakendamisest jamõjudest

            sotsiaalminister Marko Pomerants

 

3. Ettepanekudrakendusliku disaini edendamiseks Eestis

            majandus- jakommunikatsiooniminister Meelis Atononen

 

4. ID kaardi rakendamisepopulariseerimisest

            majandus- jakommunikatsiooniminister Meelis Atonen

 

5. Riigiandmekogude süsteemi seaduse kontseptsioonist

            majandus- jakommunikatsiooniminister Meelis Atonen

 

6. Informatsioonlõunaeesti keele õigusliku staatuse määratlemiseks asjatundjate komisjonimoodustamise kohta

            kultuuriminister Urmas Paet

 

7. Eestinimetamisest Põhjamaade Investeerimispanga liikmeks

            rahandusminister Taavi Veskimägi

 

8. Euroopa LiiduNõukogu direktiivi (Proposal for a Council Directive on compensation tocrime victims) eelnõust

            justiitsminister Ken-Marti Vaher

 

9. ÜlevaadeEuroopa Liidu 16.-17. oktoobri 2003. aasta tippkohtumise lõpptulemustest

            peaminister Juhan Parts

            välisminister Kristiina Ojuland

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-