Valitsuskabineti nõupidamine 30.10.2003.

30.10.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti 30. oktoobrinõupidamine

algus kl 16.00

 

Päevakord:

1. EuroopaLiiduga liitumise ettevalmistamisest ja Eesti osalemisest Euroopa Liiduotsustusprotsessis

            riigisekretär Heiki Loot

            Riigikantselei Euroopa Liidusekretariaadi juhataja asetäitja Keit Kasemets

 

2. Informatsioonüleminekumeetmetest põllumajandussaaduste ja -toodete kaubanduses seoses Eestiühinemisega Euroopa Liiduga

            põllumajandusminister Tiit Tammsaar

 

3. InformatsioonEuroopa Liidu Nõukogus käsitletud ja päevakorda tulevatest teemadest

            majandus- jakommunikatsiooniminister Meelis Atonen

 

4. Ettepanekutestregionaalhalduse kohta

            minister Jaan Õunapuu

 

5. EestiVabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse Pakri tuulepargiprojektiühisrakenduse kokkuleppe eelnõust

            keskkonnaminister Villu Reiljan

 

6. Informatsioonaudiitorite järeldusotsuste kohta

            rahandusminister Taavi Veskimägi

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-