Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 07. november 2019

07.11.2019 | 11:22

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 7. november 2019

1. Analüüsist ja ettepanekutest taastuvenergia arendamise piirangute leevendamise poliitikavalikute kohta
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister tutvustab kabinetile taastuvenergia piirangute leevendamise poliitikavalikuid.

2. Esimese Eesti põhiseaduse vastuvõtmise 100. aastapäeva tähistamisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Justiitsminister tutvustab ideid Eesti põhiseaduse vastuvõtmise 100. aastapäeva tähistamise kohta. Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest möödub 2020. aastal sada aastat. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Tegemist oli omas ajas väga kaasaegse ning uuendusliku õigustekstiga, mis tõstis esile isikute põhiõiguseid ning tähtsustas riigi põhilisi alustalasid. Eesti põhiseadus oli eeskujuks nii Lätile kui ka Soomele.

3. Analüüsist ja ettepanekutest täiskasvanute hambaravi hüvitise täiendamiseks
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Sotsiaalminister Tanel Kiik esitab valitsusele ettepanekuid täiskasvanute hambaravi hüvitise täiendamiseks. Teema puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 punkti 7.15 – analüüs ja ettepanekud täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise täiendamiseks.

4. Linnahalli kasutusvõimalusest kontserdi- ja ooperimajana
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

Valitsus arutab kultuuriminister Tõnis Lukase ettepanekul Tallinna linnahalli kasutusvõimaluse üle kontserdi- ja ooperimajana.

5. Nimetamiskomitee liikmete määramise ettepanekute tegemisest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister Martin Helme räägib nimetamiskomitee liimete määramise ettepanekute tegemisest.

6. Eesti ja Ameerika Ühendriikide 5G turvalisuse teemalisest ühisavaldusest 
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate Eesti ja Ameerika Ühendriikide 5G teemalisest ühisavaldusest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-