Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 1. november 2012

01.11.2012 | 10:51

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 10:30
Stenbocki majas, 1. november 2012


1. Eesti seisukohtadest 2014-2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku läbirääkimistel

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Vabariigi Valitsus kinnitas seisukohad Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku kohta selle aasta 23. veebruari valitsuskabineti nõupidamisel. Kabinetiarutelu eesmärk on anda ülevaade läbirääkimistest ja kinnitada Eesti suurimad prioriteedid, millele läbirääkimiste lõppfaasis keskendutakse.

Läbirääkimised jätkuvad ülemkogu presidendi Van Rompuy kahepoolsete kohtumistega kõigi liikmesriikidega novembri alguses ja 20. novembril üldasjade nõukogul. 22.-23. novembri finantsraamistikule pühendatud ülemkogul on eesistuja ja Van Rompuy seadnud eesmärgiks kokkuleppele jõudmise.


2. 2014-2020 perioodi Euroopa Liidu vahendite rahastamisvalikute ettepanekust
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Perioodi 2014–2020 Euroopa Liidu eelarve vahendite kavandamine lähtub valitsuskabinetis 6. oktoobril 2011. aastal heakskiidetud kavast ja planeerimise põhimõtetest: vahendite fokuseeritus ja vahendite kasutamise positiivne järelmõju.

Valitsuskabineti arutelu eesmärgiks on tutvustada järgmise perioodi Euroopa Liidu eelarve vahenditest kaasrahastatavate eesmärkide valiku ettepanekut.

Ettepanek on EL vahendeid kasutada viie üleriigilise eesmärgi saavutamist: Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav; kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu; teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus; puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus; elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-