Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 10. oktoober 2019

10.10.2019 | 10:15

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 10. oktoober 2019

1. Ebaseadusliku töötamise ennetamise ja tõkestamise tegevuskava uuendamisest
Esitaja: siseminister Mart Helme

Siseminister esitab valitsusele heaks kiitmiseks välismaalaste ebaseadusliku töötamise ennetamise ja tõkestamise uuendatud tegevuskava. Selles toodud meetme elluviimine võimaldab senisest tõhusamalt ennetada ja tõkestada seadusliku rände reeglite eiramist, ebaseaduslikku rännet ning tagada avalik kord ja julgeolek. 

2. Erinevate riikliku ja kohaliku tasandi avalike huvide ning ärihuvide põrkumisest Linnamäe paisul ning edasisest tegevusest olukorra lahendamiseks  
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Minister esitab valitsusele ülevaate Linnamäe paisu hetkeolukorrast ning pakub lahendusi edasiminekuks.

3. Ülevaade tühjenevate korterelamute probleemi lahendamisest 
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab  

Riigihalduse minister Jaak Aab teeb ülevaate tühjenevate kortermajade näidisprojekti kohta. 

4. Üleriigilisest kriisireguleerimisõppusest CONEX 2019 
Esitaja: siseminister Mart Helme  

Siseminister esitab valitsusele info õppuse kohta.

5. Bocuse d’Or Euroopa 2020 eelvooru korraldamisest
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Valitsus jätkab arutelu Bocuse d’ Or Tallinna eelvooru toetamise üle valitsuse reservfondist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-