Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 1.12.2016

01.12.2016 | 14:20

Uudis
    • Jaga

1. Euroopa Parlamendi peasekretäri ülevaade Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi koostööst
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Euroopa Parlamendi peasekretär Klaus Welle annab ülevaate Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja Euroopa Parlamendi koostööst.

 

2. Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni ühtse konsolideeritud ettevõtte maksubaasi ettepanekute vastavuse kohta Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele
Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Eelnõu puudutab suurte hargmaiste ettevõtete äriühingu tulumaksuga maksustamist. Esimese sammuna soovitakse kokkuleppida ühtses maksubaasis ning teise sammuna võimaldataks hargmaisel ettevõttel esitada tulumaksu deklaratsiooni ainult peakontori asukohariigis. Maksumäärad jäävad riikide otsustada. Hargmaine ettevõte on organisatsioon, mis tegeleb äriga rohkem kui ühes riigis.

Ettepanek on kohustuslik suurtele üle 750 miljoni eurose aastase tuluga hargmaistele kontsernidele, millel on kõige suuremad võimalused agressiivseks maksuplaneerimiseks, et tagada maksustamine riigis, kus kasum tegelikult teenitakse.

Tulenevalt subsidiaarsuse hindamise tähtajast puudutab seletuskiri ja seisukohtade eelnõu ainult subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse vastavust. Liikmesriikide parlamentidel on võimalik hinnata ettepanekute vastavust EL lepingutes sätestatud subsidiaaruse ja proportsionaalsuse põhimõtetele kuni 3. jaanuarini 2016.

 

3. Ülevaade kavandatavatest maksuseaduste muudatustest
Esitaja: rahandusminister Sven Sester

 

Rahandusminister annab valitsusele ülevaate valitsusliidus kokku lepitud maksuseaduste muudatuste väljatöötamisest.

 

4. Tubakaseaduse muutmisest
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Tervise- ja tööminister esitab memorandumi sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud tubakaseaduse muutmise seaduse ettepanekute arutamiseks.

 

5. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmisest
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Tervise- ja tööminister esitab memorandumi sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Seaduse muutmise eesmärk on kaitsta rahva tervist, vähendada alkoholitarbimisest tulenevat sotsiaalset-, majandus- ja tervisekahju ning tagada lastele ja noortele toetav keskkond kasvuks ja arenguks.

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-