Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 14. oktoober 2010

14.10.2010 | 10:52

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:55

Stenbocki maja 14. oktoober 2010

1. Eurole ülemineku asjatundjate komisjoni töö kokkuvõte (2010. a III kvartal)

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

13. juuliga 2010. a jõudis lõpule Eesti eurotsooni võtmise otsustusprotsess. ECOFIN võttis vastu nõukogu otsuse euro kasutuselevõtust Eestis 1. jaanuarist 2011.

Eurole ülemineku tehnilisi ettevalmistusi koordineeriv asjatundjate komisjon kogunes käesoleva aasta kolmandas kvartalis kahel korral – 10. augustil ja 14. septembril. Põhiline tähelepanu on koondunud avaliku sektori ettevalmistustele, kohalike omavalitsuste toetamisele nende ettevalmistustes, hinnatõusu ennetavatele tarbijakaitse teemadele ning rahavahetuse ettevalmistamisele ja teavitustegevustele. Ettevalmistuste suunamisel on arvesse võetud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga praktilisi soovitusi, kellega toimub pidev infovahetus ja tegevuste koordineerimine.

2. Ülevaade gümnaasiumivõrgu arengutest

Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister esitas valitsuskabineti käesoleva aasta 2. septembri nõupidamisele ülevaate gümnaasiumivõrgu arengutest seisuga 16. august 2010. a. Omavalitsuste laekunud ettepanekute põhjal oli koostatud võimalike riigigümnaasiumide loomise aja- ja tegevuskava ettepanek aastateks 2011–2013.

Valitsuskabineti 2. septembri 2010. a nõupidamisel otsustati võtta ülevaade teadmiseks ja käsitleda koolivõrgu korrastamise ettepaneku rahastamist riigieelarve koostamise käigus.

2011. aastal kava rakendamiseks vajalikud kulud on võimalik katta haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala eelarve riigikoolide kulude piires. Samuti on seoses saastekvoodi müügituluga tagatud vajalikud investeeringud Haapsalusse kavandatavale riigikoolile.

Rahastamise jätkusuutlikuks tagamiseks on haridus- ja teadusministeeriumi eesmärgiks \"Riigi eelarvestrateegia 2012-2015\" koostamise raames fikseerida loodavate riigikoolide rahastamise täiendavad vajadused.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-