Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 15. november 2018

15.11.2018 | 13:48

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja- 15. november 2018

1. Eesti seisukohtadest õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu

Esitatakse seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist käsitlevate algatuste kohta.

2. Eesti seisukohad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalse ränderaamistiku kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser

Arutatakse Eesti seisukohti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalse ränderaamistiku kohta.

3. Riigile kuuluva äriühingu DigInEst asutamisest
Esitaja: tervise- ja tööminister Riina Sikkut

Arutatakse Digital Innovation Estonia AS, mille ülesanne on tuua Eestisse suuremahulisi teadus- ja innovatsiooniprojekte, asutamist.

4. Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi aruteludest
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste

Arutatakse Eesti seisukohti.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-