Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 17. detsember 2020

16.12.2020 | 20:35

Uudis
    • Jaga

Algus kell 14

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

 

2. Toetusmeetmetest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, maaeluminister Arvo Aller

 

Jätkatakse 8. detsembri kabinetinõupidamisel alustatud arutelu.

 

3. Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõust
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Valitsuse liikmed arutavad korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu

 

4. GRECO soovitustest ja nende täitmisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Valitsuse liikmed arutavad GRECO soovitusi ning nende täitmist.

 

5. Parvlaeva Estonia vrakiga seotud uute asjaolude selgitamisest

Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate seni tehtust, seal hulgas aruteludest Rootsi ja Soomega, uurimisvajaduste ning -võimaluste kaardistamisest, samuti suhtlusest omaste ning pääsenutega.

 

6. Eesti seisukohtadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, eelnõu suhtes
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuse liikmed arutavad Eesti seisukohti piisava miinimumpalga kohta EL-is.

 

7. Analüüs ja ettepanekud maa ja metsa müümise reguleerimiseks ja kohaliku tootja eelistamiseks
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Maaeluminister esitab valitsuse liikmetele ülevaate ja ettepanekud maa ja metsa müümise reguleerimiseks ning kohaliku tootja eelistamiseks.

 

8. Ülevaade senisest tegevusest sündmusteenuste arendamiseks
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate sündmusteenuste arendamisest.

 

9. Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baasteenuste korrastamise ettepanekust (jätkuarutelu)
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Valitsuse liikmed arutavad IKT baasteenuse korrastamisega seotud küsimusi.

 

10. Analüüs ja ettepanekud Ämaris baseeruva liitlaste õhuturbemissiooni õhukaitsele üleminekuks lahenduse väljatöötamine koos liitlastega
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

 

Kaitseminister annab ülevaate olukorrast ja räägib, milliseid samme NATO planeerib tulevikus õhuturbe tugevdamiseks kriisis.

 

11. Analüüs ja ettepanekud tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste väljatöötamiseks
Esitaja: rahvastikuminister Riina Solman

 

Rahvastikuminister teeb valitsuse liikmetele ettepaneku tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste väljatöötamiseks. 

 

12. Balti riikide peaministrite ühisavalduse projektist
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Peaminister tutvustab valitsuse liikmetele Balti riikide peaministrite ühisavalduse projekti, mis on plaanis vastu võtte kolme Balti peaministri veebikohtumisel esmaspäeval, 21. detsembril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-