Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 17. september 2018

17.09.2018 | 15:06

Uudis
    • Jaga

1. 2019. aasta riigieelarve eelnõust
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste

Valitsus jätkab kell 15.00 riigieelarve arutelusid.

Riigieelarve koostamisel lähtub valitsus valitsusliidu moodustamisel kokku lepitud peamistest eesmärkidest. Eelarve peab toetama kestlikku majanduskasvu ning Eesti julgeolekut. Tehtavad valikud peavad olema rahvastikupoliitiliselt targad, et toetada rahvaarvu kasvu, ning samuti edendama ühiskonna heaolu ja sidusust. Teisipäeval andis rahandusministeerium kabinetinõupidamisel ülevaate viimasest majandusprognoosist.

Lisainfo: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-alustab-2019-aasta-riigieelarve-labiraakimisi

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-