Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 18. detsember 2008

18.12.2008 | 11:06

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 11:30
Stenbocki maja 18.12.2008

1. Eesti kodakondsuse andmisest eriliste teenete eest
Esitaja: siseminister Jüri Pihl

Siseministeerium esitab kultuuriminister Laine Jänese ettepanekul kaks ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ettepanekul ühe eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse andmise eelnõu.

Vastavalt kodakondsuse seaduse seadusele võib eriliste teenete eest anda Eesti kodakondsuse mitte rohkem kui kümnele isikule aastas. 2008. aastal ei ole antud Eesti kodakondsust eriliste teenete eest ühelegi isikule.

2. „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kavast
Esitaja: regionaalminister Siim Valmar Kiisler

Valitsus arutab linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelnõu, milles loetletud projektidele saab taotleda toetust meetmest “Linnaliste piirkondade arendamine”.

Meetmele eraldatav Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse maht aastatel 2007-2013 on 886 miljonit krooni. Kohustusliku 15%-se omafinantseeringu peavad tagama toetuse saajad. Välisabi kaasfinantseerimist riigieelarvest ei ole ette nähtud.

3. Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise eeltaotlustest
Esitaja: kultuuriminister Laine Jänes
Kultuuriministri suuline info kabinetinõupidamisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-