Valitsuskabineti nõupidamise päevakord 18. november 2010

18.11.2010 | 11:07

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:30

Stenbocki maja 18. novembril 2010

1. Eesti põhiseisukohtadest Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Käesoleva aasta 19. oktoobril esitas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu eelarve ülevaate ning on arutamas peamiste kulupoliitikate (sealhulgas ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika) tulevikuvisioone. Mitme-aastase eelarveraamistiku ettepaneku esitab komisjon ilmselt 2011. aasta teises veerandis.

Kabinetinõupidamise arutelu eesmärk ei ole tulevase EL eelarveraamistiku kõikehõlmav käsitlus ega rahastamisprioriteetide fikseerimine, vaid üldisemate põhiseisukohtade kinnitamine, millest edasiste läbirääkimiste käigus lähtuda.

2. Ülevaade gümnaasiumivõrgu arengutest

Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Haridus- ja teadusminister esitas käesoleva aasta septembri alguses valitsuskabineti nõupidamisele ülevaate gümnaasiumivõrgu arengutest. Omavalitsuste laekunud ettepanekute põhjal oli koostatud võimalike riigigümnaasiumide loomise aja- ja tegevuskava ettepanek aastateks 2011–2013.

2011. aastal kava rakendamiseks vajalikud kulud on võimalik katta haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala eelarve riigikoolide kulude piires. Samuti on seoses saastekvoodi müügituluga tagatud vajalikud investeeringud Haapsalusse kavandatavale riigikoolile.

Rahastamise jätkusuutlikuks tagamiseks on haridus- ja teadusministeeriumi eesmärgiks \"Riigi eelarvestrateegia 2012-2015\" koostamise raames fikseerida loodavate riigikoolide rahastamise täiendavad vajadused.

3. \"Kaitseväeteenistuse seaduse\" eelnõust

Esitaja: kaitseminister Jaak Aaviksoo

Kaitseministeerium esitas kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, kodakondsuse seaduse, rahuaja riigikaitse seaduse, Riigikogu valimise seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Presidendi valimise seaduse muudatused ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile eÕiguse infosüsteemis.

Eelnõude menetlemise käigus on ülesse jäänud mõningad küsimused, mis vajavad valitsuse konsensuslikku otsust.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-