Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 19. detsember 2019

19.12.2019 | 08:33

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 19. detsember 2019

 

Kabinetinõupidamise esimene pool kestab orienteeruvalt kella 10ni, mil algab valitsuse istung. Kabinet jätkub pärast valitsuse pressikonverentsi kell 14.

 

1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust

Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister tutvustab ettepanekuid seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.

 

2. Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus 2020–2021

Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

 

Välisminister tutvustab valitsusele Eesti Julgeolekunõukogu valitud liikmesuse lähtealuseid ja  põhimõtteid.

 

3. Ülevaade ja ettepanekud riigi osalemistest äriühingutes

Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister annab ülevaate ja tutvustab ettepanekuid riigi osalemisest äriühingutes.

 

4. Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimisest

Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Riigihalduse minister tutvustab parlamendile esitatava riigireformi otsuse eelnõu põhimõtteid.

 

5. Teatise „Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“ Euroopa Komisjonile esitamisest

Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Majandus- ja taristuminister annab ülevaate teatise "Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030" teatisest ja selle Euroopa Komisjonile esitamisest.

 

6. Ravimite pikaajalisest kättesaadavusest

 Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Kabinet arutab ravimite kättesaadavusega seotud küsimusi.

 

7. Eesti eesmärkidest suhtluses Hiinaga

Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

 

Välisminister esitab ülevaate Eesti-Hiina kahepoolsetest suhetest.

 

8. Haldusüksuse liigi muutmise võimalikest kriteeriumidest ning ühinemistoetuse taastamisest

Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Riigihalduse minister tutvustab ettepanekud haldusüksuse liigi muutmise võimaldamiseks ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel riigieelarvest makstava ühinemistoetuse taastamiseks.

 

9. Avaliku ja erasektori koostööst maanteede väljaehitamiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
 

Rahandusminister tutvustab avaliku ja erasektori koostööprojektide (PPP) põhimõtteid.

 

10. Ettepanekud riigieelarve laiapõhjalise revisjoni tegevuste elluviimiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister tutvustab ettepanekuid riigieelarve laiapõhjalise revisjoni tegevuste kohta.

 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-