Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 2. november 2017

02.11.2017 | 10:45

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

30. ja 31. oktoobril toimus konverents "Alkoholipoliitika piiriülesed aspektid alkoholikahjude vähendamisel".

Põllumajandus- ja kalandusnõukogu 6. novembri 2017 istung

Ülevaade 4.–6. oktoobrini toimunud kõrgetasemelisest konverentsist "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv" ja eesistuja järeldused selle kohta.

6. novembri 2017. a kohtumine ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. novembri 2017 istung

Eurorühma päevakorras: pangandusliidu euroala aspektid, investeerimine inimkapitali ja haridusse.

Laiendatud eurorühm päevakorras: majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamine: pangandusliit ning eelarvereeglid ja -võimekus.

Nõukogu päevakorras: e-kaubanduse käibemaksupakett, Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, G20 ja IMF rahandusministrite kohtumise ülevaade, Euroopa Kontrollikoja aruanne 2016. a ELi eelarve täitmise kohta.

7. novembri 2017. a ELi ja Euroopa Kosmoseagentuuri mitteametlik ministrite kohtumine

Maa seire pärast 2020. aastat.

 

2. Elutähtsa teenuse osutajate riigikaitselise töökohustusega töötajate piirarvu seadmise ja andmete töötlemise regulatsioonist
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

 

19. septembri 2016. a Vabariigi Valitsuse istungil anti Kaitseministeeriumile ülesanne koostöös Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga töötada välja elutähtsa teenusest osutavate ettevõtete (ETO) riigikaitselise töökohustusega töökohtade loomise, muutmise ja andmete esitamise põhimõtted ning lähtuvalt sellest valmistada ette Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu.

Oluline on, et andmete esitamine oleks ettevõtjaid võimalikult vähe koormav ja toimuks eelistatult mõne olemasoleva riikliku andmebaasi põhiselt. Elutähtsa teenuse osutajate puhul on sääraseks andmebaasiks maksu- ja tolliameti peetav töötamise register, millele on juurdepääs ja teabe kandmise kohustus kõigil tööandjatel.

Kavandatud arvestuse pidamiseks on vajalik muuta hädaolukorra seadust, maksukorralduse seadust ja riigikaitseliste sundkoormiste seadust ning nende alusel antud teabe esitamise või kogumisega seotud rakendusakte.

 

3. E-identiteedist
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
 

Riigi Infosüsteemi Ameti ja PPA juhid annavad ülevaate elektroonilise identiteedi turvanõrkuse lahendamise hetkeolukorrast.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-