Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 2. oktoober 2008

02.10.2008 | 15:47

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 16:00
Stenbocki majas 02. oktooberil 2008. aastal 

1. "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse" eelnõust
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Kabinetinõupidamisel arutatakse rahandusministri poolt valitsuse istungile esitatud seaduseelnõu, mis näeb ette kohalike omavalitsuste eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ning aruandluse põhimõtted. Samuti sätestatakse eelnõus omavalitsuste finantstegevuse ja varade kasutamise tingimused ning finantsraskuste ennetamise ja lahendamise võimalused. Eelnõuga soovitakse kaasajastada omavalitsuste eelarvekorraldust ning muuta omavalitsuste finantsseis ka avalikkusele paremini arusaadavamaks.

2. Rahandusministeeriumi põhimääruse muutmisest
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar

Kabinetinõupidamisel arutatakse rahandusministeeriumi põhimääruse muudatusi. Põhimääruse muudatus on tingitud vajadusest korrastada ministeeriumi struktuuri, uuendada vastutusalasid ning vähendada juhtimistasandeid. Struktuurimuudatusega lihtsustub ministeeriumi ülesehitus ja juhtimine, mis aitab paremini korraldada ministeeriumi igapäevast tööd.

3. Narva piiripunkti eelse parkla rajamisest veokitele
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Jätkatakse 25. septembri kabinetinõupidamisel alustatud arutelu veokitele Narva piiripunkti eelse parkla rajamises kohta.

4. Eesti seisukohtade kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi kohta muutmisest ja täiendamisest
Esitajad: keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Tulenevalt toimunud läbirääkimisest Euroopa Liidu erinevatel tasanditel on vajalik täpsustada kliimaküsimuste ja taastuvenergia meetmepaketi seisukohti, samuti valmistada ette võimalikud positsioonid, mis võivad olla vajalikud kompromisside sõlmimiseks.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-