Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 20. detsember 2012

20.12.2012 | 11:44

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 11.15

1. Jahiseaduse eelnõust
Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Eelnõu eesmärk on suunata jahiulukiasurkondade kaitset ja ohjeldamist selliselt, et säiliks asurkondade soodne seisund ning elupaikade ja liikidevaheline ökoloogiline tasakaal, arvestades sealjuures erinevate huvigruppide ootusi ning jahindusega seotud sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte.

2. Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide poliitikast aastateks 2013-2017
Esitaja: kaitseminister Urmas Reinsalu

Valitsuse tegevusprogrammis on ette nähtud veteranipoliitika väljatöötamine 2012. aasta detsembriks. Kaitseministeerium ja Kaitsevägi on teisi partnereid kaasates välja töötanud veteranipoliitika. Veteranipoliitika on heaks kiidetud kaitseministri ja Kaitseväe juhataja poolt, samuti arutatud riigikogu riigikaitsekomisjonis, kaitseministri nõukojas, sotsiaalministri, majandus- ja kommunikatsiooniministriga ning rahandusministeeriumi ametnikega. Veteranipoliitika väljatöötamise käigus on kohtutud erinevate sihtgruppidega (veteranid, vigastatud jms), kelle ettepanekuid on poliitikas arvestatud.

3. „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015“ 2012. a tegevuste elluviimise ülevaade
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

„Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015“ 2012. aasta tegevuste elluviimise ülevaade annab ülevaate kõige olulisematest sel aastal valitsusliidu programmi elluviimiseks tehtud ning hilinenud tegevustest valitsusliidu programmi 18 peatüki lõikes.

Valitsusele oli 2012. aastal esmatähtis maksukoormuse vähendamine ja erinevate töötamise ja õppimise toetuste vajaduspõhisemaks muutmine, reformid haridussüsteemis ja avalikus teenistuses ning investeeringud transporditaristusse ja energiasäästu soodustamisse.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-