Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 20. detsember 2018

19.12.2018 | 12:30

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 20. detsember 2018

1. Kavandatavatest sammudest seoses nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmisega Eestis
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu

Justiitsminister esitab ettepanekud nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmiseks.

2. Ülevaade tööjõuvajaduse seire-ja prognoosisüsteem OSKA rakendumisest ning 2020+ tööjõuvajaduse prognoosimise kavast Eestis
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Haridus- ja teadusminister esitab informatsiooni OSKA üldraporti „Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest 2018“ kohta.

3. Soomet ja Eestit ühendava raudteetunneli riigi eriplaneeringu taotlusest
Esitaja: riigihalduse minister Janek Mäggi

Riigihalduse minister annab ülevaate eriplaneeringu menetluse seisust.

4. Ettepanekutest rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste

Rahandusminister annab ülevaate rahapesu tõkestamise meetmetest ja nende rakendamisest.

5. Informatsioon Balti Peaministrite Nõukogu kohtumisest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Peaminister annab valitsuse liikmetele info Balti Peaministrite Nõukogu kohtumisest.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-