Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 20. november 2008

20.11.2008 | 10:59

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 10:35
Stenbocki maja 20.11.2008

1. Eesti ja Soome koostöö arendamise põhimõtetest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

2007. aasta juunis otsustasid Andrus Ansip ja Matti Vanhanen, et tuleb koostada raport Eesti ja Soome tulevikusuhete kohta.

Paralleelselt Eesti ja Soome koostööraporti koostamisega toimus 15. aprillil 2008. a Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu ning Soome Teaduse ja Tehnoloogia Poliitika Komisjoni ühisistung, kus arutati Eesti ja Soome koostööd teaduse ning arendustegevuse valdkonnas.

Raporti peamiseks eesmärgiks oli pakkuda ideid, kuidas Eesti ja Soome suudaksid koostöös paremini toime tulla globaliseerumisest tulenevate väljakutsetega ja aidata teineteist konkurentsivõime tõstmisel.

Kabinetinõupidamisel arutab valitsus kontseptsiooni Eesti ja Soome koostöö arendamiseks strateegilistes valdkondades. Kontseptsioon keskendub nendele teemadele, mis peaksid olema tulevikus valitsuse tähelepanu all. Eraldi on ära toodud raporti soovituste elluviimise põhimõtted ning edusammude seire põhimõtted. Detailsemalt keskendub kontseptsioon koostööle teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Kontseptsiooni arutati Teadus- ja Arendusnõukogu 1. oktoobri 2008. a istungil, kus lepiti kokku Eesti ja Soome koostöö arendamise prioriteetides ning anti põhimõtteline nõusolek väljatoodud tegevussuundade osas. Novembris paluti kontseptsioonile ka eraldi ministeeriumite seisukohti ja ettepanekuid.

2. Eesti säästva arengu strateegia rakendamisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Valitsus arutab ülevaadet: ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ’Säästev Eesti 21’ rakendamise tulemused“. Ülevaade sisaldab ettepanekuid Eesti säästva arengu riikliku strateegia paremaks rakendamiseks.

Olulisemaks muudatuseks oleks säästva arengu komisjoni liikmeskonna muutmine, ettepaneku järgi võiks sinna kuuluda: Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Haridusfoorumi,
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Eesti Koostöö Kogu,
Eesti Linnade Liidu, Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Metsatööstuse Liidu, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Terviseedenduse Ühingu ja Rektorite Nõukogu esindajad

Hetkel juhib säästva arengu komisjoni tööd peaminister. Komisjoni aseesimeesteks on majandus- ja kommunikatsiooniminister, keskkonnaminister ja sotsiaalminister. Haridus- ja teadusminister ning põllumajandusminister kuuluvad komisjoni liikmete hulka. Lisaks on komisjoni liikmeteks nimeliselt nimetatud Riigikogu liikmeid, akadeemikuid, ülikoolide esindajaid ning erinevate sotsiaalpartnerite ning keskkonnaalaste kodanikeühenduste esindajaid.

3. Ülevaade valitsusliidu programmi täitmisest ja valitsuse tegevusprogrammi täitmise aruande koostamisest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

Esitatud materjali eesmärgiks on anda ülevaade Valitsusliidu programmi aastateks 2007–2011 elluviimise seisust ning tutvustada Riigikantselei koordineerimisel koostatava valitsuse 2008. aasta tööaruande ja valitsuse 2007–2011 aasta tegevusprogrammi uuendamise põhimõtteid.

4. Eesti .ee maatunnusega teise taseme domeeninimede haldamise parandamise kontseptsioonist
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab valitsuskabinetile ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolsetest tegevustest Eesti .ee maatunnusega teise taseme domeeninimede haldamise parandamise kontseptsiooni väljatöötamisel ja tutvustab valitsusliikmetele valminud kontseptsiooni eelnõu.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-