Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 21. detsember 2017

21.12.2017 | 11:33

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitajad: ministrid

 

Ülevaade 14.–21. detsembrini 2017. a toimunud nõukogu istungist ja kohtumisest

 

Euroopa Ülemkogu 14. ja 15. detsembri 2017. a kohtumine

Päevakorras: kaitse- ja julgeolekupoliitika (PESCO, EL-NATO koostöö), sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna teemad, rändepoliitika.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhi koosseisus: euroala tippkohtumine, Brexiti läbirääkimiste seis.

 

Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) 18. detsembri 2017. a istung

Päevakorras: elektrituru korraldus, energialiidu juhtimisraamistik, taastuvenergia direktiiv.

 

2. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma lõpparuandest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma loomise Riigikantselei juurde otsustas valitsus 3. detsembril 2015.

Kabinetinõupidamisele esitatakse ülevaade rakkerühma tegevusest, probleemidest pikaajalise hoolduse korraldamisel ning peamised poliitikasuunised. Rakkerühm peab oluliseks tervikliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomist ning poliitikasuunised on esitatud eelkõige poliitikakujundajale pikaajalise hoolduse reformi kavandamiseks.

 

3. Tööstuspoliitika rohelisest raamatust
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

 

Tööstuspoliitika roheline raamat seab eesmärgiks tööstuse konkurentsivõime kiire kasvatamise, mis väljendub töötleva tööstuse lisandväärtuse kasvul praeguselt 54%-lt EL28 keskmiseni aastaks 2030. Selle eesmärgi täitmisel suureneks Eesti SKP 2030. aastaks 7,5 miljardi euro võrra.

Tööstuspoliitika roheline raamat annab riigile suunad uute arengukavade koostamiseks ja erasektorile suunised tööstuse kaasajastamiseks. Rohelise raamatu tegevussoovitused põhinevad rahvusvahelistel uuringutel ning analüüsidel ning ekspertide hinnangutel.

 

4. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste kirjeldamise ja hinnastamise alusmudelist
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsuse tegevusprogrammis on riigihalduse ministri ülesandeks riigiüleste ühetaoliste IKT teenuste kirjeldamise ja hinnastamise mudeli väljatöötamine. Valitsus arutab väljapakutavat mudelit.

 

5. Karjääriteenuste osutamise korrastamisest
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Karjääriteenuste korrastamise eesmärk on vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ning muuta karjääriteenuste süsteem efektiivsemaks ja eesmärgipärasemaks.

 

6. Riiklikust HIV tegevuskavast aastateks 2017–2025
Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

 

Memorandum käsitleb riikliku HIV tegevuskava kinnitamist aastateks 2017-2025. Valitsuse üheks prioriteediks on tõhustada Eestis HIVi ja AIDSi ennetustööd ja ravi kaardistades vastavad meetmed riiklikus HIV ja AIDS riiklikus tegevuskavas, mis koostatakse aastateks 2017–2025.

 

7. Suursaartega lennuühenduste korraldamisest ning Virtsu-Kuivastu liinile täiendava reisiparvlaeva liinile lisamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Valitsus arutab suursaartega ühenduste korraldamist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-