Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 21. detsember 2020

21.12.2020 | 14:40

Uudis
    • Jaga

Algus kell 8.00  

 

1. Eesti seisukohtadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, eelnõu suhtes
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuse liikmed arutavad Eesti seisukohti piisava miinimumpalga kohta EL-is.

 

2. Ülevaade senisest tegevusest sündmusteenuste arendamiseks
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate sündmusteenuste arendamisest.

 

3. Analüüs ja ettepanekud Ämaris baseeruva liitlaste õhuturbemissiooni õhukaitsele üleminekuks lahenduse väljatöötamine koos liitlastega
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

 

Kaitseminister annab ülevaate olukorrast ja räägib, milliseid samme NATO planeerib tulevikus õhuturbe tugevdamiseks kriisis.

 

4. Analüüs ja ettepanekud tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste väljatöötamiseks
Esitaja: rahvastikuminister Riina Solman

 

Rahvastikuminister teeb valitsuse liikmetele ettepaneku tagasipöördujatele ja väljaspool Eestit elavatele rahvuskaaslastele, uussisserändajatele ning teisest rahvusest püsielanikele pakutavate teenuste väljatöötamiseks.

 

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud küsimusi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-