Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 21. november 2019

21.11.2019 | 10:39

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 21. november 2019

 

1. Ülevaade Tartu rahu 100 tähistamisest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
 

Valitsusliikmetele esitatakse ülevaade Tartu rahu 100 tähistamisest ja ettepanekuid riiklikult tähistatavate ajaloosündmuste kohta.
 

2. Esimese Eesti põhiseaduse vastuvõtmise 100. aastapäeva tähistamisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg
 

Justiitsminister tutvustab Eesti põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamise ettepanekuid.

3. Ülevaade hädaolukorra seaduse alusel toimuvast kriisideks valmistumisest
Esitaja: siseminister Mart Helme
 

Hädaolukorra seadus loob õigusliku raamistiku, kuidas Eestis hädaolukordi ja kriise ennetatakse, nendeks valmistutakse ning lahendatakse. Siseminister teeb valitsusele ülevaate seaduse alusel kriisideks valmistumisest.
 

Hädaolukorra seadusega on kehtestatud loetelu ulatuslikest sündmustest (nt tormid, epideemiad, küberrünnakud jne) ja elutähtsatest teenustest (kokku 14), mille pikaajalised katkestused võivad areneda hädaolukorraks. Ülalnimetatud sündmused võivad kaasa tuua ohu paljude inimeste elule ja tervisele, põhjustada suure varalise kahju või muid tõsiseid ja ulatuslikke häireid teistes eluliselt tähtsates valdkondades. Sellise olukorra lahendamiseks ei piisa ainult ühe asutuse valmisolekust ja ressurssidest, vaid on vajalik teha laiapõhjalist koostööd teiste asutuste ja partneritega.
 

Sageli võivad tekkida ka hädaolukorrad, kus üheaegselt areneb mitmes valdkonnas kriis. Näiteks, Kagu-Eestis põhjustas torm ahelreaktsiooni mitmes elutähtsa teenuse valdkonnas nagu elekter, andmeside, kaugküte, vesi ja kanalisatsioon jne. Sellise olukorra lahendamisel on väga oluline, et asutused on juba eelnevalt läbi mõelnud, kuidas toimub erinevate asutuste vastutusel olevate valdkondade koordineerimine ja koostöö, kuid siinjuures on oluline, et kõik osapooled täidavad enda vastutusel olevaid ülesandeid.
 

Iga vastutav asutus peab oma hädaolukorra lahendamise plaanides ette kavandama tegevused, kuidas asutus tuvastab oma valdkonna kriisiolukorra, kuidas toimub kriisimeeskonna ja koostööpartnerite kogunemine, milline on infovahetus asutuste vahel, millised on avalikud sõnumid, kust saab täiendavat abi jne.
 

4. Parvlaeva "Estonia" reisijate ja ohvrite lähedaste taotlusest algatada uus uurimine laevahuku põhjuse väljaselgitamiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg
 

Justiitsminister tutvustab parvlaeva "Estonia" reisijate ja ohvrite lähedaste taotlust algatada uus uurimine laevahuku põhjuse väljaselgitamiseks
 

5. Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteetidest 2020-2021
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop
 

Riigikantselei esitab valitsuskabinetile Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteetide ettepanekuid aastateks 2020-2021.
 

6. Valitsuskabineti 15. augusti 2019. a nõupidamise otsuse „Hoonestatud kinnisvara investeeringuotsuste ettepanekutest“ muutmisest
Esitaja: siseminister Mart Helme
 

Siseminister tutvustab valitsusele ettepanekuid tänavu augustis tehtud investeeringuotsuste muutmise kohta.
 

7. Ettepanekust Keskkonnaministeeriumile tema valitsemisel oleva Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise teel võõrandamiseks või hoonestusõigusega koormamiseks  
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk
 

Keskkonnaminister tutvustab valikuid Tootsi tuulepargi kinnistu asjus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-