Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 24. oktoober 2019

24.10.2019 | 10:35

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 24. oktoober 2019

1. Eesti ja Ameerika Ühendriikide 5G turvalisuse teemalisest ühisavaldusest
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate Eesti ja Ameerika Ühendriikide 5G teemaline ühisavaldusest.

2. Eesti huvidest ja tegevustest Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate tegevustest Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks. Eesti eesmärk on Põhja-Balti regiooni riikidega koostöös tagada majanduse jätkusuutlik areng ning geopoliitilise mõju säilitamine ja tugevdamine Läänemere piirkonnas, Euroopas ja üleilmselt. Eesmärgi täitmiseks on vaja tunda riikide seisukohti, luua regulaarseid kontakte ning laiendada suhtevõrgustikke.

Nende eesmärkide saavutamiseks on kavas tõhustada välis- ja julgeolekupoliitika koordineerimist rahvusvahelistes ja regionaalsetes organisatsioonides, parandada piirkonna riikide kaitsevõimete ühilduvust, muuta paremaks transpordi-, energia- ja digialast ühilduvust, toetada Eesti ettevõtteid regioonis ja kaugematel välisturgudel, tõhustada keskkonnaalast infovahetust ja koostööd, kindlustada turvaline elukeskkond ja kriisivalmidus, tihendada kultuurivahetust ja laiendada Eesti kultuuri tutvustamist ning edendada koostööd hariduses ja kvalifikatsioonide tunnustamisel.

Tegevus on seotud valitsuse tegevusprogrammi punktiga 1.6.

3. Eesti kodakondsuse erandina andmisest või sellest keeldumisest kriminaalkorras karistatud isikutele
Esitaja: siseminister Mart Helme

Siseminister annab ülevaate Eesti kodakondsuse erandina andmise senistest praktikatest.

4. 2020. aasta sisserände piirarvu kehtestamisest ja jaotamisest
Esitaja: siseminister Mart Helme

Siseminister tutvustab ettepanekuid 2020. aasta siserände piirarvu kehtestamise ja jaotamise kohta.

5. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite jaotusest aastatel 2021–2027
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister teeb kabinetile ülevaate EL järgmise rahastusperioodi ühtekuuluvuspoliitika vahendite võimaliku jaotuse teemadel.

6. Haldusüksuse liigi muutmise võimalikud kriteeriumid ning ühinemistoetuse taastamine
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Riigihalduse minister esitab ettepanekud haldusüksuse liigi muutmise võimaldamiseks ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel riigieelarvest makstava ühinemistoetuse taastamiseks. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kohaselt jätkatakse Eesti haldusjaotuse ja haldusüksuste staatuse korrastamisega. Ülesande täitmiseks tuleb riigihalduse ministril novembris 2019. a esitada Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus.

7. Kiviõli Keemiatööstuse Osaühingu taotluse alusel Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas asuvate kinnisasjade ja kasutusvalduste omandamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Vabariigi Valitsus eraldas 10. jaanuaril 2019. a valitsuse reservist 1 miljon eurot, millest 940 000 eurot on ette nähtud Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri teiste isikute omandis olevate kinnisasjade avalikes huvides omandamiseks. Majandus- ja taristuminister annab valitsusele ülevaate uuenenud asjaoludest ja menetlusega edasi minemise võimalustest.

8. Välismaalase kinnipidamise kohtulikust hindamisest massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukorras
Esitaja: siseminister Mart Helme

Siseminister tutvustab valitsuskabinetile võimalusi välismaalase kinnipidamise kohtulikuks hindamiseks, kui Eestis on massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukord.

9. Analüüsist ja ettepanekutest taastuvenergia arendamise piirangute leevendamine poliitikavalikute kohta
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister tutvustab taastuvenergia arendamise piirangute leevendamise poliitikavalikuid.

10. Ülevaade Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise seisust
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise seisust.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-