Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 26. november 2020

25.11.2020 | 16:31

Uudis
    • Jaga

1. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (väärtuslik põllumajandusmaa)
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Vabariigi tööplaan näeb ette väärtusliku põllumaa kaitsmist ning vähemväärtusliku põllumaa kasutamist muu biomajanduse arendamiseks, millega seoses sai maaeluministeerium ülesandeks koostada väärtusliku põllumajandusmaa säilitamise ja selle kaitsmise õiguslikud alused. Maaeluminister tutvustab seoses sellega valitsuse liikmetele väljatöötatud eelnõu.

 

2. Ülevaated COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast ning lisaeelarve meetmetest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop, rahandusminister Martin Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud küsimusi.

 

3. Konkurentsiameti rahastusmudelist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Konkurentsiametile on seoses EL direktiividega lisandumas 2021. aastal mitmeid täiendavaid ülesandeid, mille täitmiseks ameti eelarves raha puudub. Vajalik on lisarahastus 0,7 miljonit eurot.

Justiitsministeerium teeb ettepaneku töötada välja seaduseelnõu, millega osa konkurentsiameti eelarvest laekuks ameti reguleeritavatelt ettevõtjatelt järelevalvetasuna.

 

4. Informatsioon julgeolekuolukorrast
Esitaja: julgeolekuasutuste juhid

 

Julgeolekuasutuste juhid esitavad valitsusliikmetele ülevaate julgeolekuolukorrast.

 

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

 

Kultuuriminister teeb ettepaneku teha meeste Euroopa korvpalli meistrivõistluste turniirile erisus, mis võimaldaks positiivse testi andnud isiku teistel delegatsiooni liikmetel pärast täiendavat testimist negatiivse testitulemuse korral jätkata treeningute korraldamist ja võistlemist perioodil 24.11–01.12.2020.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-