Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 29. detsember 2009

29.12.2009 | 11:57

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 11:20
Stenbocki maja 29.12.2009

1. Tugiteenuste konsolideerimise aja- ja tegevuskavast
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Valitsus on seadnud eesmärgiks minna riigiasutustes üle ühtsele, läbipaistvale ning adekvaatse teabe saamist võimaldavale raamatupidamisele, finants- ning personali- ja palgaarvestusele. Selleks tuleb luua ühtne sisuline ja tehnoloogiline platvorm ning kehtestada vajalikud standardid.

Rahandusministeerium esitas valitsuskabinetile finants- ning personali- ja palgaarvestuse ühisele tarkvarale ülemineku rakenduskava aastateks 2010 – 2013. Vastavalt ajakavale soovitakse kõik riigiasutused viia ühisele infosüsteemile üle hiljemalt 2013. aasta lõpuks.

Selleks tuleb juurutada vastavates arvestuse valdkondades e-arved ja muud e-dokumendid ning veebipõhine aruandlussüsteem ning liidestada asutuste põhitegevuse infosüsteemid ühtse finants- ning personali- ja palgaarvestuse infosüsteemiga.

Ühtlasi tuleb rakendada valitsemis- ja haldusalade siseselt finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse toimemudel, mis baseerub vastavate funktsioonide jaotamisel asutuste ning valitsemisala keskse teenuse osutaja vahel.

Rahandusministeerium koostab valitsusele ülevaate tugiteenuste konsolideerimisest vähemalt kord aastas.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-