Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 4. detsember 2008

04.12.2008 | 11:46

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 11:15
Stenbocki maja 04.12.2008

1. Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) hoone rajamisest
Esitaja: justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar
Informatsioon Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) hoone rajamise kohta.

2. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi tulevikust
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Ülevaade Riigi Kinnisvara AS tegevusest ja tulevikualternatiividest.

3. "Riigivaraseaduse" eelnõust
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Rahandusministeeriumi ettepanekul arutatakse kabinetinõupidamisel riigivaraseaduse eelnõu, mis reguleerib riigi sisesuhteid riigivara valitsemisel. Võrreldes kehtiva seadusega on lisandunud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemist reguleeriv normistik.

4. Sisejulgeoleku asutuste ühishoonete rajamisest Jõhvi ja Narva
Esitaja: siseminister Jüri Pihl
Siseministeerium tutvustab Ida-Virumaa politsei ja pääste ühishoonete rajamise võimalusi.

5. Kasvatusraskustega õpilaste erikoolide võrgust ja investeeringutest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusministeeriumi informatsioon ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva kolme kasvatusraskustega laste kooli: Tapa Erikool, Puiatu Erikool ja Kaagvere Erikooli rahastamisest.

6. Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi lähtealustest
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Rahandusministeeriumi informatsioon tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi väljatöötamise kohta.

7. Tööandja pensioniskeemi kontseptsioonist
Esitaja: rahandusminister Ivari Padar
Rahandusministeeriumi informatsioon tööandja pensioniskeemi kontseptsiooni kohta.

8. Riigiosalusega ettevõtete arenguperspektiividest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustab riigiosalusega ettevõtete arenguperspektiive.

9. Maanteeameti ja Autoregistrikeskuse ühinemisest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi informatsioon maanteeameti ja autoregistrikeskuse ühendamise plaani kohta.

10. Erivajadustega laste koolide õppe- ja elukeskkonna kaasajastamisest ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavusse viimisest
Esitaja: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-